Dreadblitz

Crack X

This indicator looks for cracks (de-correlation of 2 indicators), what you have to do is simple, first look at the trend in a higher frame, there are many indicators for this, then look for cracks as wide as possible (you can configure the size in the configuration) and that they are not close to important supports / resistances. This indicator can be very useful for Swing, Coverages, to increase existing positions.The confirmation of the crack occurs when the black lines cross + bar closure.

- Added Alerts

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?