HomelessLemon

TV Community Algo

HomelessLemon Uppdaterad   
TV Community Algo is a free TradingView script that I designed from the ground to benefit the traders of this community. It has plenty of features that you will enjoy, and I have included documentation for how to use this below!

Settings:

Basic:

 • Turn the Void Lines on or off
 • Turn the Dashboard on or off
 • Turn the Signal Bars on or off
 • Turn the Support & Resistance Lines on or off
 • Turn the EMA 8 and EMA 200 on or off
 • Turn the Buy & Sell Signals on or off
 • Turn the Fibonacci Retracement Tool on or off

Style:

 • Change the Dashboard's distance from the price action
 • Change the Dashboard's Color and Transparency
 • Change the Dashboard Text Color
 • Change the Fibonacci Deviation
 • Make the Fibonacci Retracement Tool reverse
 • Make the Fibonacci Lines extend left, right, both directions, or none
 • Turn Fibonacci Prices on or off
 • Turn Fibonacci Levels on or off and change between percent or value
 • Change Fibonacci Label Position from the left or the right

Usage:

This algo has many uses including but not limited to:

 • Finding entries and exits using the EMA 8 and EMA 200 crossovers
 • Using the Void Lines to identify bounces or reversals
 • Using the Signal Bars to identify trend and confirmation for entries and exits
 • Using the Dashboard information for confirmation and informational purposes

In the images below, I give a few examples of the many uses of the TV Community Algo!

VOID LINES

The Void Lines are very helpful when it comes to identifying reversals.


TV COMMUNITY ALGO DASHBOARD

The Dashboard is filled with useful information that all traders can benefit from!


SIGNAL BARS

The colored candles known as Signal Bars inform you of when the price action is above or below the midpoint of the Void Lines.


AUTO SUPPORT & RESISTANCE LINES

These lines help traders find accurate levels of support & resistance on all time frames, and the lines change color depending on if the price is above or below them.


EMA 8 AND 200

The EMA 8 and EMA 200 crossovers can be used as entry and exit signals.


BUY & SELL SIGNALS

The BUY & SELL signals can be used to find optimal entries and exits for trades on any time frame. Smaller time frames are best for scalping, while larger time frames are more suited for longer trades. When combined with the EMA lines and Dashboard information, these signals can produce incredibly profitable trades.


AUTO FIBONACCI RETRACEMENT TOOL

The Auto Fibonacci Retracement Tool allows you to plot perfect Fib Lines every time.


Conclusion:

I truly hope that the TV Community Algo benefits the TradingView community and that you all find some value in it. I worked very hard on this product and I would love to see it put to good use.


with love,
-Lemon 🍋This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) creativecommons.org/...censes/by-nc-sa/4.0/
Versionsinformation:
Minor Design Edit
Versionsinformation:
Minor Oopsies
Versionsinformation:
Added highly requested alert conditions for buy signals and sell signals.
Versionsinformation:
COPYRIGHT NOTES UPDATED SO EVERYONE UNDERSTANDS THE RULES OF THIS CODE.
Versionsinformation:
Minor Fix
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?