DrZy

Urika Trend Strength

DrZy Uppdaterad   
The Urika Directional Strength (UDS) indicator calculates and visualizes the strength of the directional trend in the price data. It helps traders see the strength and direction of the trend and allows them to make informed trading decisions based on trend changes.

Calculation:
The Simple Moving Average is used to determine the upper and lower directional bands by adding and subtracting the product of the standard deviation of the price data and the multiplier of the moving average.

Direction: The upward directional trend and downward directional trend are calculated by taking the absolute value of the difference between the price data and the upper and lower directional bands, divided by the product of the standard deviation and the multiplier.

Strength: It is calculated by taking the absolute value of the difference between the price data and the moving average, divided by the product of the standard deviation and the multiplier.

Interpretation:
Direction: The position of the long and short lines at the top indicates the direction of the ticker. Long line for long position and Short line for short position.

Strength: When the Strength line is below the directional lines, it is a weak trend or consolidating. If it stays in between the two directional lines, it is a strong trend.
Versionsinformation:
The Urika Trend Strength (UTS) indicator calculates and visualizes the strength of the directional trend in the price data. It helps traders see the strength and direction of the trend and allows them to make informed trading decisions based on trend changes.

Calculation:
The Simple Moving Average is used to determine the upper and lower directional bands by adding and subtracting the product of the standard deviation of the price data and the multiplier of the moving average.

Direction: The upward directional trend and downward directional trend are calculated by taking the absolute value of the difference between the price data and the upper and lower directional bands, divided by the product of the standard deviation and the multiplier.

Strength: It is calculated by taking the absolute value of the difference between the price data and the moving average, divided by the product of the standard deviation and the multiplier.

Interpretation:
Direction: The position of the long and short lines at the top indicates the direction of the ticker. Long line for long position and Short line for short position.

Strength: When the Strength line is below the directional lines, it is a weak trend or consolidating. If it stays in between the two directional lines, it is a strong trend.
Versionsinformation:
I updated the name in the description to reflect that with the code.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?