barrettdenning

Exit-Willy Alerts

This is the Exit-Willy indicator. It issues Buy and Sell signals based on exit data from different moving averages and the Williams Percent R. It also has a LSMA filter. All values are adjustable. I like to use it with a higher Exit value being as it filters some of the false signals. There are multiple different settings to change and alter .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?