cheatcountry

Ehlers Market Mode Indicator [CC]

The Market Mode Indicator was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 114-117) and this is a handy tool that will tell you if the market is currently in a cycle or a trend. When the current market is in a cycle or choppy state then the indicator will read 0 and when it is in a trend then it will read 1. He uses some advanced digital signal processing to figure out the current trend and for how long it has been trending. I have included buy and sell signals using the trendline and so buy when the line turns green and sell when it turns red. Let me know if this indicator is useful for you.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?