ceyhun

Moving Stop Loss (Most) by ceyhun

ceyhun Uppdaterad   
ATR is an indicator that has been removed and replaced with a moving average.Bar colors and infopanel have been added.

//Barcolor
Green = ExMov > Most and close > Most and low > Most
Blue = ExMov > Most and close > Most and low < Most
Red = Most > ExMov and close < Most and high < Most
Yellow = Most > ExMov and close < Most and high > Most
//It gives White color where there is deterioration.

//InfoPanel
Buy Price = Blue draws the circles at the purchase price.
Profit Long>20 = Risk level taken as a percentage, I got the highest 20%, you can determine as you wish.
Sell Price = Red draws the circles at the purchase price.
Profit Short>20 = Risk level taken as a percentage, I got the highest 20%, you can determine as you wish.

==Atr Original Code==
CDC ATR Trailing Stop V2.1 (2013)

==Most Code==
MOST by Anıl ÖZEKŞİBarcolor


Barcolor
Versionsinformation:
added minval and maxval to length and percent
Versionsinformation:
defval and minval added
Versionsinformation:
bugs fixed
Versionsinformation:
info panel fix
Versionsinformation:
fix
Versionsinformation:
bugs fix
Versionsinformation:
fix
Moving Average Type
Panel : Support-Resistance Distance
Versionsinformation:
v5 fix
Versionsinformation:
period fix
Versionsinformation:
fix

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?