traderharikrishna

SAR MACD

traderharikrishna Uppdaterad   
SAR MACD is an idea of implementing Directional MACD with Parabolic SAR to exactly detect and confirm Trend. This p-SAR MACD consist of a HYBRID MACD which acts as MACD TREND oscillator, MACD Oscillator, PSAR Indicator combined with MA line. thus Fake MACD Signals can be eliminated using this SAR MACD. Sideways can be detected using Threshold Levels must be adjusted based on timeframe.

Indicators Hybrid model contains:
1.MACD (12,26,9) Standard with MA Crossovers
2.MACD Trend
3.Parabolic SAR with 0.02
4.Threshold level - indicates Sideways

How to use.
Histogram:
-> HIST MODE: normal MACD indicator
MA Line Color is based on PSAR Direction Blue-Up/ Pink -Down
A crossover upside with a Blue MA line denotes Up confirmation
A Crossover downwards with a red MA line denotes Down Confirmation
Additionally Histogram above zero line and below zero line are to be confirmed

-> MACD MODE: MACD Trend indicator
MA Line Color is based on PSAR Direction Blue-Up/ Pink -Down
A crossover upside with a Blue MA line denotes Up confirmation
A Crossover downwards with a red MA line denotes Down Confirmation
Additionally Histogram above zero line and below zero denotes long term Trend

-> Histogram Color: Indicates candles direction
Yellow indicates Unconfirmed Direction
Green Indicates up direction
Red Indicates Down Direction


Buy Condition:
MA Color - Blue
Histogram- Above Zero
Histogram/Candle -Green
MA Crossover is must
Sell Condition:
MA Color - Red
Histogram- Below Zero
Histogram/Candle -Red
MA Cross under is must

Warning: Must not be used as a standalone indicator. Use for confirmation of your Buy Sell Signals and Entry only.
Versionsinformation:
Major Update:
Histogram Color based on PSAR for above Zero and Below Zero
Versionsinformation:
Table updated
Versionsinformation:
Alerts Added for Buy/Sell

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?