BlueCapitalTrading

Trend Background by Alejandro P

This indicator is a comprehensive trend indicator designed to help traders filter market conditions for their trading.

The indicator has the option to use a classic Simple Moving Average as a trend filer or a more advanced Simple Moving Average Slope.

The indicator can also use the Aroon indicator as the trend filter and both the SMA and Aroon can be used together to only trade in strong trends.

The Simple Moving Average Slope and the Aroon filters can allow you to filter our 3 market conditions. 1- Upwards Trend, 2- Downwards Trend, 3- Ranging

By tuning these filters to your strategy you can make sure you are only taking trades when the trend is on your side and you can even filter out ranging market conditions to trade the best strategies depending on the market conditions.

Technical details:

If the Simple Moving Average filter is on and the Slope filter if off the indicator will determine the trend by where the price is relative to the moving average. If the price is higher than the SMA then the trend will be bullish , if the price is below the SMA the trend will be bearish .

If SMA filter and Slope FIlter are both on then the trend es defined by the slope of the SMA , this means that if the SMA slope is increasing then the trend will be bullish , if the slow is negative then it will be bearish , but if the slope is within a certain percentile that is classified as neutral then there will be no trend or a neutral market.

If the Aroon filter is enabled this will calculate the trend by the percent of candles with new highs or lows in a similar way as the SMA slope filter works

If both filters are enabled then both filters will have to coincide for a bull or bear trend to be determined.
Release Notes: update to V5

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?