cheatcountry

Relative Strength Exponential Moving Average [CC]

The Relative Strength Exponential Moving Average was created by Vitali Apirine (Stocks and Commodities Jan 2022 pgs 22-25) and this is a handy moving average that combines a typical overbought/oversold mechanic with an overall trend indicator. Even though the typical length is so large it reacts extremely quickly when the stock becomes overbought or oversold. Because of this the indicator by itself doesn't work as well during choppy periods so Vitali recommends using a moving average crossover system during choppy so do one indicator with the default length of 50 and use a different length of 10 so when the shorter length crosses over the longer length then buy and vice versa you would sell. Generally speaking buy when the line turns green and sell when it turns red. I have used strong buy and sell signals in addition to normal signals so strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color.

Let me know if there are any other scripts or indicators you would like me to publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?