SchamBTC

XBT % Contango

SchamBTC Uppdaterad   
Similar to my other indicators, but measures XBTUSD Contango in terms of percent.

Also, built it so you could change the values that give the red and green signals. Default values are 0% or less (backwardation) indicates green. However, i found that a 0.5% setting worked will finding local bottoms for current contract of XBTH20 (March 2020). The upper value default is at 5%, and signals red when the next contract reaches over 5%.

My assumption is as BTC increases in value over time, measuring contango in terms of percent will be a better measure of the XBT futures curve.
Versionsinformation:
Update to add XBTU20 - September Futures
Versionsinformation:
minor updates
Versionsinformation:
Updated to included December futures XBTZ20
Also updated to version 4 pine script

Feel free to reach out to me @SchamBTC on Twitter or Telegram.
If you like my work you can show your support buy sending a donation to the following BTC address: 3CypEdvBcvVHbqzHUt1FDiUG53U7pYWviV
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?