HALDRO

L'MACD GUN

Hi all!

I would like to present you my universal MACD module.

In addition to the standard functions I have added several improvements:
  • Source Selection.
  • In addition to the standard calculation of the moving average "EMA", in the parameter "MA Type" I have added 52 more methods for calculating the MA! :
    ADXMA, AHMA, ALF, ALMA, ARI, ARSI, BlackFilter, CTI, DoubleEma, DTA, DWMA, EEO, EHMA, ELA, EMARSI, EREA, HEMA, hma, HWMA, JAMA, KA, KAMA, LSMA, LWMA, McGinley_2, MNMA, PAW, REMA, rma, RMF, RMTA, RWMA, sma, SMMA, SuperSmooth, THMA, TilsonT3, TMA, TRAMA, TripleEma, TSF, VAMA, VAR, VHMA, VIDYA, VVMA, vwma, WCD, wma, WWMA, ZEMA, ZLMA !
  • Additional histogram and lines from the higher timeframe. With the parameter "Multiple of TF" you can specify on which timeframe the standard histogram should be zoomed.
  • The Zoom function allows increasing or decreasing the size of the histogram. (It does not affect the calculations in any way, it is only used for visualization purposes.)


How to use it?
I recommend using it as a standard MACD. You can test different types of moving averages thanks to my modules and choose the one you find most suitable.

Tips:
The script is slightly heavy and may take a little longer to load than usual.
All MA types are in alphabetical order and tied to numbers.
Next to the "MA Type" parameter there is a hint which method of calculating MA corresponds to the figure. The default is 15. In the hint 15 = EMA. This is the standard method of calculating the MAСD.
To select the MA more quickly. You can switch them with the mouse wheel or the arrows on the keyboard.
I use the standard parameters prescribed in the script.
The code is calibrated for any TF and displays as correctly as possible. Can be used on any type of chart.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?