Autoview_ext

Trailing Stop Snippet

This is an example snippet that should allow for adding a trailing stop and trailing stop activation to almost any script.

You can use it by setting a trailing stop alone. This will provide you standard trailing stop functionality allowing you to lock in profits and increase your stop-loss as the price moves in your direction.

You can also set the trailing stop activation to trigger the original trailing stop at a certain level. "Once price rises 5%, set a trailing stop at break even". This would be set as 5 and 5 in the settings.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?