Bionano Genomics, Inc
BNGO NASDAQ

BNGO
Bionano Genomics, Inc NASDAQ
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Financial summary of Bionano Genomics, Inc with all the key numbers

Nuvarande börsvärde för BNGO är 1.726B. Nästa rapoortdatum för Bionano Genomics, Inc är August 5, förväntningar är 0.00.

Intäkter
Nästa:
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde