Intel Corporation INTC

INTC NASDAQ
INTC
Intel Corporation NASDAQ
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Elektronisk teknik
Bransch: Halvledartillverkare
Intel Corp. arbetar med design, tillverkning och försäljning av produkter inom datorer och teknik. Företaget levererar plattformar för datorer, nätverk, datalagring och kommunikation. Företaget verkar genom följande segment: Client Computing Group (CCG), Data Center Group (DCG), Internet of Things Group (IOTG), Non-Volatile Memory Solutions Group (NSG), Programmable Solutions (PSG) och övrigt. CCG-segmentet består av plattformar för bärbara datorer, 2-i-1-system, stationära datorer, surfplattor, telefoner, trådlösa och trådbundna anslutningsprodukter samt komponenter för mobil kommunikation. DCG-segmentet omfattar arbetsbelastningsoptimerade plattformar och relaterade produkter som är utformade för företag, moln och kommunikationsinfrastrukturmarknaden. Inom ramen för deras marknadssegment IOTG erbjuder de datalösningar för riktade vertikaler och inbäddade tillämpningar anpassad för detaljhandel, tillverkning, hälsovård, energi, bilindustri och offentliga myndigheter. NSG-segmentet består av NAND-flashminnesprodukter som främst används i SSD-minnen. PSG-segmentet innehåller programmerbara halvledare och relaterade produkter för ett brett utbud av marknader. Marknadsexemple är kommunikation, datacenter, industri, militär och fordon. Övrigt-segmentet innefattar resultat från andra segment som inte kan rapporteras och företagsrelaterade kostnader. Företaget grundades den 18 juli 1968 av Robert Norton Noyce och Gordon Earle Moore och företaget har sitt huvudkontor i Santa Clara i Kalifornien.