Jack In The Box Inc
JACK NASDAQ

JACK
Jack In The Box Inc NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

JACK financial statements

Financial summary of Jack In The Box Inc with all the key numbers

Nuvarande börsvärde för JACK är 2.173B. Företagets EPS TTM är 7.25, effektiva avkastning är 1.75%, och P/E-tal är 13.88. Nästa rapoortdatum för Jack In The Box Inc är November 23, förväntningar är 1.00.

Intäkter
Nästa:
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde