Naturgasterminer NG1!

NG1! NYMEX
NG1!
Naturgasterminer NYMEX
 
Föregående
Öppning
Volym
 — 
Dags intervall
Föregående
Öppning
Volym
 — 
Dags intervall

NG1!Diagram för råvaruterminer

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Börja handla

Profil

Naturgas är ett fossielt bränsle som formats av växter och djur och begravts underjorden. Som har blivit utsatta för extrem tryck och värme. Naturgas används för matlagning, elektricitet produktion, jordbruk och i industrin. Naturgas priset fluktuerar konstant, beroende på produktion, lagertillgångar, väderförhållanden, ekonomisk tillväxt, råoljepriset och även kol. Naturgas mäts vanligtvis i MMBtu, med 1 MMBTu motsvarar 1 miljon BTU(Brittisk terminal enhet).

Relaterade tickersymboler

Naturgas (Henry Hub)
 
   
CFDs för naturgas
 
   
HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
 
   
E-mini Naturgas terminer
 
   
CFDs för naturgas