Energi terminskurser

Energi terminer representerar kontrakt för att antingen köpa eller sälja av fossila bränslen eller produkter som är relaterade till dem på ett förutbestämt framtida datum och pris. Terminskontrakt används av investerare för att minska sin exponering för kursfluktuationer av de underliggande tillgångarna. Majoriteten av energiterminerna handlas på New York Mercantile Exchange (NYMEX), som ingår i CME-koncernen som specialiserat sig på energiprodukter. Se olika mätvärden för att få en bättre förståelse för energimarknaden.

Tickersymbol
Pris
Ändr % 1D
Ändr 1D
Högsta 1D
Lägsta 1D
Teknisk klassificering 1D
CL1!Lätta råoljeterminer
72.690.94%0.6872.8572.27
Sälj
HO1!NY hamn ULSD-terminer
2.78550.18%0.00502.79372.7750
Sälj
NG1!Naturgasterminer
5.9193.42%0.1965.9445.806
Sälj
QG1!E-mini Naturgas terminer
5.9153.35%0.1905.9455.805
Sälj
QM1!E-mini lätt råolja terminer
72.7000.96%0.70072.85072.275
Sälj
RB1!RBOB bensin terminskontrakt
2.09240.73%0.01522.09432.0796
Sälj