Jordbruks terminskurser

Terminer används ofta för handel med jordbruksvaror. Sådana varor är uppdelade i flera grupper: korn och oljeväxter, boskap, mejeri, timmer, mjukvaror, biobränslen. CME-koncernen används som huvudleverantör av marknadsdata för jordbruksvaruterminer på TradingView. Den driver den största terminsbörsen i världen. Trots att detta marknadssegment ofta uppfattas som en helhet uppför sig varje produkt annorlunda. Du kan sortera terminerna med olika mätvärden som hjälper dig att förstå produkten, dess volatilitet och prisdynamik.

ÖversiktPrestationOscillatorerTrendföljande
Tickersymbol
Senaste
Änd %
Änd
Högsta
Lägsta
Teknisk klassificering
CC1!COCOA FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
24642.37%5724742395
Sälj
DC1!CLASS III MILK FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
25.180.28%0.0725.1925.17
Köp
GF1!Nötkreatur terminer
166.675−0.76%−1.275168.575166.100
Stark köp
HE1!Lean Hogs terminer
111.1001.88%2.050111.600107.825
Stark köp
KC1!COFFEE C® FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
226.604.40%9.55227.30216.50
Stark köp
KE1!KC HRW WHEAT FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
1228'4−0.39%−4'61249'01206'6
Köp
LBS1!RANDOM LENGTH LUMBER FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
682.54.71%30.7690.0659.1
Sälj
LE1!Levande boskap terminer
132.4000.08%0.100132.575131.950
Sälj
SB1!SUGAR NO. 11 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
19.54−0.71%−0.1419.6219.27
Köp
XC1!CORN MINI FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
765'0−0.94%−7'2772'3758'0
Sälj
XW1!Vete mini terminer
1143'2−0.44%−5'01160'51115'3
Köp
ZC1!Majs terminer
765'0−0.94%−7'2772'4757'4
Sälj
ZL1!SOYBEAN OIL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
80.522.03%1.6080.9178.30
Neutral
ZM1!Sojabönsmjöl terminer
428.20.94%4.0432.1421.0
Neutral
ZO1!havre terminer
685'20.66%4'4687'0673'6
Köp
ZR1!Ris terminer
17.2751.17%0.20017.38517.035
Stark köp
ZS1!Sojabönor terminer
1726'42.71%45'41737'01667'2
Stark köp
ZW1!Veteterminer
1143'2−0.44%−5'01160'21115'0
Köp