Bank of America Corporation

BAC NYSE
BAC
Bank of America Corporation NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

BAC aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finans
Bransch: Stora banker
Bank of America Corporation är ett bankholdningsbolag och ett finansiellt holdingbolag. Bolaget är ett finansiellt institut som betjänar enskilda konsumenter och andra med en rad banker, investeringar, kapitalförvaltning och andra finansiella och riskhanteringsprodukter och tjänster. Bolaget erbjuder genom sina banker och olika icke-bankdotterbolag i hela USA och på internationella marknader en rad bank- och icke-bank finansiella tjänster och produkter genom fyra affärssegment: Consumer Banking, som består av Inlåning och konsumentutlåning. Global Wealth & Investment Management, som består av två primära företag: Merrill Lynch Global Wealth Management och USA Trust, Bank of America Private Wealth Management; Global Banking, som tillhandahåller en rad utlåningsrelaterade produkter och tjänster; Global Markets, som erbjuder försäljnings- och handelstjänster, och All Other, som består av aktieinvesteringar, resterande kostnader och andra.

Breaking news