Bank of AmericaBank of AmericaBank of America

Bank of America

Inga transaktioner
Se i superdiagram

BAC fundamenta

Nyckelfaktorer

About

Bank of America Corp. är ett bank- och finansholdingbolag som tillhandahåller banktjänster och andra finansiella tjänster än banktjänster. De verkar inom följande segment: Konsumentbankverksamhet, global förmögenhets- och investeringsförvaltning, global bankverksamhet, globala marknader och andra marknader. Segmentet Konsumentbankverksamhet erbjuder kredit-, bank- och investeringsprodukter och -tjänster till konsumenter och småföretag. Global förmögenhets- och investeringsförvaltning erbjuder kunderna en upplevelse genom ett nätverk av finansiella rådgivare som fokuserar på att tillgodose deras behov genom ett komplett utbud av produkter inom investeringsförvaltning, mäklarverksamhet, bankverksamhet och pensionering. Företaget erbjuder via segmentet global bankverksamhet utlåningsrelaterade produkter och tjänster, integrerade lösningar för hantering av rörelsekapital och likviditetshantering samt garanti- och rådgivningstjänster. Segmentet global bankverksamhet omfattar försäljnings- och handelstjänster samt research till institutionella kunder inom ränte-, kredit-, valuta-, råvaru- och aktieverksamheter. För övrigt består verksamheten av förvaltning av tillgångar och skulder, aktieinvesteringar, icke kärnverksamheter inom hypotekslån och serviceverksamhet, nettoeffekten av periodiska revideringar av värderingsmodellen för hypotekslån med service rättigheter (MSR) för både kärnverksamheter och icke kärnverksamheter med MSR, andra verksamheter under avveckling, fördelning av restkostnader och övrigt. Företaget grundades av Amadeo Peter Giannini 1904 och har sitt huvudkontor i Charlotte i North Carolina.

Värdering

Fundamentala nyckeltal för att fastställa aktiens verkliga värde

Sammanfattning
No data available
There's currently no market capitalization, revenue or net income data to show.
Värderingskvoter

Tillväxt och lönsamhet

Företagets senaste resultat och marginaler

Utdelningar

Utdelningsavkastning, historik och hållbarhet

BAC betalar ingen utdelning
Företaget har inte tidigare betalat utdelning och för närvarande finns det ingen information om det kommer att betala utdelning i framtiden.

Finansiell hälsa

Företagets finansiella ställning och soliditet