Sprott Inc

SII NYSE
SII
Sprott Inc NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

SII financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Sprott Inc

Totala tillgångar för SII gällande Q3 21 uppgår till 375.27M, 3.92% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 31.25% under Q3 21 till 84.11M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share