KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
KSL.R SET

KSL.R
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING SET
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Finansiella rapporter

An in-depth look to KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING operating, investing, and financing activities

KSL.R fritt kassaflöde för Q2 21 är -2.42B. Gällande 2020, KSL.R var fritt kassaflöde 1.15B och kassaflödet var 1.62B.

TTM
Likvida medel från drift
Överskott från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringslikviditetsflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av likviditetsflöde, summa
Fritt kassaflöde