Aktiemarknadsindustrier ‒ Frankrike

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
25.801B2.940.60%275.833KKommersiella tjänster21
183.545B1.200.61%913.458KElektronisk teknik13
2.027B1.845.05%8.278KProcessindustrier7
1.551B0.55%1.435KTransporter1
3.325B1.13%7.519MTransporter2
47.120B4.78-0.00%17.361MVerktyg5
127.958M1.760.00%13Icke-energimineraler3
507.834B1.35-0.37%233.639KIcke hållbara konsumentprodukter10
530.486M0.12%47.441KDetaljhandel2
10.874B1.520.09%326.749KProducenttillverkning7
19.156B4.200.04%816.545KKonsumentvaror1
157.211B2.02-0.63%101.208KIcke hållbara konsumentprodukter10
5.666B0.19-0.30%77.713KHälsoteknik15
3.671B6.461.93%252.895KKonsumentservice3
28.739B3.210.40%596.021KProducenttillverkning9
9.688B2.720.60%174.840KKonsumentservice5
1.105B-8.57%3.351KDetaljhandel1
6.525B3.430.18%72.550KProcessindustrier3
75.365B1.830.36%622.656KProcessindustrier10
2.191M0.00%221Kommersiella tjänster1
64.921M0.73%181Elektronisk teknik4
3.518B0.730.43%9.227KElektronisk teknik6
72.631M0.00%5.090KElektronisk teknik4
32.710B4.500.64%35.222KIcke-energimineraler5
192.604B1.900.03%57.405KIcke hållbara konsumentprodukter3
5.530B3.121.04%64.682KProcessindustrier5
2.710M0.80%4.951MIndustriella tjänster1
495.674M0.53-0.79%210.782KTekniska tjänster3
2.683B2.610.00%13.999KDetaljhandel1
1.529M0.00%321.784MDetaljhandel1
42.880B4.90-0.63%3.291MVerktyg13
84.533B2.01-0.29%654.192KProducenttillverkning8
433.209M0.091.50%9.054KElektronisk teknik4
21.841B2.060.25%257.829KElektronisk teknik9
160.306M3.20-0.99%5.522KElektronisk teknik5
134.187M8.83-1.32%4.208KDistributionstjänster2
970.627M5.48-0.77%30.344KDetaljhandel1
4.418B3.05-0.09%30.215KKonsumentvaror3
91.284B3.630.27%559.971KIndustriella tjänster12
988.149M1.32-0.82%1.022MIndustriella tjänster5
4.496B9.59-0.89%172.406KFinans3
14.317B3.11-0.08%28.060KFinans18
101.639M0.00%7.000KDistributionstjänster1
1.281B0.08%157.932KDetaljhandel3
64.798M0.52-0.92%1.824KIcke hållbara konsumentprodukter2
35.092B3.66-0.04%827.935KIcke hållbara konsumentprodukter5
4.341B1.130.24%803Icke hållbara konsumentprodukter7
948.070M0.000.19%4.965KIcke-energimineraler3
4.329B2.810.51%54.008KVerktyg1
347.753M0.000.58%2.073KKonsumentvaror3
220.500M-3.61%4.052KDetaljhandel1
815.593M6.690.83%4.521KKonsumentvaror4
739.236M0.641.23%482.467KHälsotjänster2
7.156B0.06-0.01%268.739KKonsumentservice6
190.454B1.37-0.30%211.095KIcke hållbara konsumentprodukter5
3.328B2.870.93%40.466KProducenttillverkning3
100.187B0.370.24%2.531KProducenttillverkning16
13.198M0.39%1.226KProcessindustrier1
41.160B1.480.07%183.429KTekniska tjänster24
%Finans1
150.764B4.691.06%3.868MEnergimineraler4
732.967M0.001.11%45.896KDetaljhandel5
161.858M0.23-1.24%13.720KTekniska tjänster8
10.624B3.53-0.05%34.141KFinans6
20.577B5.270.10%72.774KFinans9
%Diverse537
85.020B6.850.08%1.785MFinans5
28.260B7.33-0.07%4.439MKommunikationer4
8.948B2.880.48%1.245MKonsumentservice1
12.200M0.00%358Distributionstjänster2
123.005B1.120.31%233.093KHälsoteknik27
3.731B1.00-1.23%57.704KHälsotjänster5
2.166B3.30-2.32%40.997KProducenttillverkning1
58.361B1.370.01%381.065KKommersiella tjänster30
209.655M1.490.79%30.105KProducenttillverkning6
58.050B0.00-0.25%1.582MKonsumentvaror4
23.589B0.810.84%339.535KKonsumentservice12
64.574B5.840.01%2.923MFinans2
661.149M3.500.16%24.810KProducenttillverkning2
660.725M0.39%6.247KEnergimineraler1
69.730B1.35-1.89%45.505KIndustriella tjänster2
305.022M-0.61%556Konsumentservice1
906.523K-26.19%1.310KKonsumentvaror2
3.230B4.01-1.29%109.614KIcke-energimineraler3
14.949B0.130.03%39.334KTransporter3
59.258B0.510.18%547.040KTekniska tjänster40
1.456B2.140.16%1.149KKommersiella tjänster4
40.372M3.02%2.390MHälsoteknik3
383.572B2.870.85%362.804KHälsoteknik25
1.371B1.22-0.34%17.134KHälsoteknik4
203.699M7.750.61%809.302KIcke-energimineraler2
3.215B0.00-0.95%230.948KFinans1
301.811M0.17%5.938KKonsumentservice3
101.975M0.00%4.138KProcessindustrier1
8.760B0.620.06%549.816KTransporter2
11.354B6.79-0.79%54.859KFinans34
30.684B5.34-0.76%192.759KFinans15
1.547B2.830.29%29.107KKonsumentvaror8
42.813B7.780.32%3.200MFinans13
14.037B2.510.45%217.686KKonsumentservice5
34.851B0.60-0.66%1.060MElektronisk teknik8
15.338B3.58-0.11%790.091KDetaljhandel16
3.085B6.02-0.29%396.706KKommunikationer3
2.425B-0.52%748.920KIcke-energimineraler2
26.959B1.69-0.05%71.194KElektronisk teknik11
317.119M7.461.74%19.324KProcessindustrier2
1.944B4.570.87%112.756KTransporter3
127.736B1.956.80%63.036KProducenttillverkning7
17.261B3.98-0.28%1.561MVerktyg2
11.533B4.740.29%391.769KDistributionstjänster20
8.066B4.67-1.95%199Kommunikationer2
Ladda fler