Aktiemarknadsindustrier ‒ Frankrike

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Framtida utdelningsavkastning
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster27.886BEUR3.02%4.26%1.012MKommersiella tjänster17
Rymd & försvar192.437BEUR1.14%−0.18%1.136MElektronisk teknik13
Jordbruksvaror / Fräsning2.061BEUR1.72%0.89%7.143KProcessindustrier7
Flygfrakt / kurirer1.753BEUR1.31%3.876KTransporter1
Flygbolag4.076BEUR0.60%8.604MTransporter2
Alternativ kraftproduktion47.175BEUR4.78%−0.06%7.949MVerktyg4
Aluminium115.191MEUR1.96%−0.05%47Icke-energimineraler2
Kläder / skodon603.135BEUR1.14%2.40%372.891KIcke hållbara konsumentprodukter12
Kläder / skodon detaljhandel557.707MEUR−0.57%128.983KDetaljhandel2
Bildelar: OEM13.034BEUR1.27%1.26%799.117KProducenttillverkning9
Eftermarknad för bilar21.691BEUR3.70%0.43%1.895MKonsumentvaror1
Drycker: med alkohol151.184BEUR2.08%0.01%155.481KIcke hållbara konsumentprodukter9
Bioteknik5.922BEUR0.18%1.92%175.979KHälsoteknik13
Radio/TV3.956BEUR6.00%0.22%140.775KKonsumentservice3
Byggprodukter29.091BEUR2.91%0.36%1.629MProducenttillverkning7
Kasinon / spel7.787BEUR3.04%0.23%123.798KKonsumentservice2
Katalog / specialdistribution1.07BEUR0.00%108Detaljhandel1
Kemikalier: större diversifierad7.408BEUR3.02%1.75%209.912KProcessindustrier3
Kemikalier: specialkemikalier77.351BEUR1.79%−0.93%1.086MProcessindustrier11
Kommersiell tryckning / formulär67.441MEUR−2.21%334Kommersiella tjänster3
Datorkommunikation71.356MEUR−0.54%393Elektronisk teknik4
Datortillbehör3.57BEUR0.72%0.38%17.272KElektronisk teknik6
Datorbehandling hårdvara44.649MEUR1.13%17.523KElektronisk teknik3
Konstruktionsmaterial2.132BEUR4.78%−0.73%7.964KIcke-energimineraler4
Diverse konsumentvaror221.575BEUR1.70%2.07%97.969KIcke hållbara konsumentprodukter2
Containrar / förpackningar6.447BEUR2.64%0.45%104.234KProcessindustrier5
Kontraktsborrning68.426BEUR1.90%2.17%16.469KIndustriella tjänster2
Dataprocesseringstjänster568.18MEUR0.46%−1.18%903.901KTekniska tjänster3
Reaaffärer2.887BEUR2.42%0.49%11.724KDetaljhandel1
Apotekskedjor245.275KEUR3.85%12.666KDetaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel39.306BEUR5.36%1.12%4.807MVerktyg13
Elektriska produkter92.05BEUR1.84%1.49%1.082MProducenttillverkning9
Elektroniska komponenter466.179MEUR0.09%0.78%8.931KElektronisk teknik4
Elektronisk utrustning / instrument23.124BEUR1.94%1.27%557.556KElektronisk teknik9
Elektronisk produktionsutrustning327.415MEUR1.57%0.92%2.721KElektronisk teknik7
Elektronikdistributörer124.425MEUR7.72%−1.66%12.402KDistributionstjänster2
Butiker för elektronik / vitvaror929.358MEUR5.77%0.23%38.117KDetaljhandel1
Elektronik / vitvaror5.618BEUR2.40%0.00%41.307KKonsumentvaror4
Ingenjörsvetenskap och konstruktion98.155BEUR3.36%0.21%817.019KIndustriella tjänster15
Miljötjänster1.06BEUR1.24%1.18%16.396KIndustriella tjänster5
Finans / Uthyrning / Leasing7.026BEUR8.68%1.81%279.792KFinans2
Finansiella konglomerat15.426BEUR2.88%−0.92%60.828KFinans19
Livsmedel distributörer68.916MEUR−7.38%1Distributionstjänster1
Livsmedelsbutiker1.373BEUR3.55%243.452KDetaljhandel4
Livsmedel: större diversifierade63.087MEUR0.53%4.44%208Icke hållbara konsumentprodukter1
Livsmedel: kött / fisk / mejeri35.323BEUR3.64%−0.11%1.515MIcke hållbara konsumentprodukter6
Livsmedel: specialiteter / godis4.518BEUR1.09%0.28%1.566KIcke hållbara konsumentprodukter8
Skogsprodukter939.681MEUR0.32%−0.73%4.109KIcke-energimineraler3
Gasdistributörer3.673BEUR3.31%1.94%127.942KVerktyg1
Heminredning417.851MEUR0.00%0.28%1.356KKonsumentvaror3
Hemförbättringskedjor264MEUR2.47%3.7KDetaljhandel1
Hem byggnadsindustrin863.991MEUR7.22%−0.65%10.323KKonsumentvaror4
Sjukhus / vård administration506.034MEUR0.90%−10.54%3.212MHälsotjänster2
Hotell / resorts / kryssningslinjer11.666BEUR0.25%1.30%608.134KKonsumentservice10
Hushåll / personlig vård208.652BEUR1.25%1.88%525.861KIcke hållbara konsumentprodukter5
Industriella konglomerat3.638BEUR2.57%0.44%48.02KProducenttillverkning3
Industrimaskiner89.852BEUR0.40%−0.02%6.179KProducenttillverkning18
Industriella specialiteter14.314MEUR−0.70%340Processindustrier1
Informationsteknologitjänster43.924BEUR1.39%0.08%333.477KTekniska tjänster23
Försäkringsmäklare / tjänsterFinans1
Integrerad olja145.332BEUR4.82%2.10%6.819MEnergimineraler4
Internet detaljhandel687.647MEUR0.00%−1.94%81.45KDetaljhandel5
Internetprogramvara / tjänster512.23MEUR0.07%−4.04%22.008KTekniska tjänster8
Investmentbanker / mäklare11.432BEUR3.25%0.30%74.648KFinans6
Investmenthanterare22.635BEUR4.75%−0.57%133.432KFinans8
Investmentbolag / aktiefondDiverse501
Stora banker96.984BEUR5.93%0.41%3.316MFinans5
Stora telekommunikationer27.26BEUR7.68%−0.66%6.913MKommunikationer4
Media konglomerat10.117BEUR2.53%−0.70%2.855MKonsumentservice1
Distributörer av medicinska produkter12.681MEUR0.87%2.79KDistributionstjänster1
Medicinska specialistområden125.12BEUR1.09%3.21%520.978KHälsoteknik27
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster3.46BEUR1.08%−1.90%394.965KHälsotjänster5
Metallfabrikation3.085BEUR2.32%0.37%84.622KProducenttillverkning1
DiverseDiverse1
Diverse kommersiella tjänster79.399BEUR1.06%1.00%429.251KKommersiella tjänster31
Övrig tillverkning112.709MEUR0.85%59Producenttillverkning4
Motorfordon61.653BEUR0.11%0.06%4.907MKonsumentvaror4
Filmer / underhållning24.089BEUR0.97%0.10%358.225KKonsumentservice13
Multilinjeförsäkring132.761BEUR2.69%−1.29%2.997MFinans2
Kontorsutrustning / material701.604MEUR3.28%−0.35%30.061KProducenttillverkning2
Olje- och gasproduktion556.901MEUR−1.39%4.061MEnergimineraler1
Raffinering/marknadsföring av olja622.162MEUR−0.21%14.4KEnergimineraler1
Övriga konsumenttjänster632.012MEUR0.54%2.079KKonsumentservice3
Övriga konsumentspecialiteter1.17MEUR0.00%3.687KKonsumentvaror1
Övriga metaller / mineraler3.364BEUR3.91%−0.45%54.532KIcke-energimineraler4
Övrig transport14.695BEUR0.13%−0.29%67.432KTransporter3
Paketerad programvara62.145BEUR0.49%0.13%1.733MTekniska tjänster40
Personaltjänster2.019BEUR1.54%−0.44%3.52KKommersiella tjänster5
Läkemedel: generiska43.005MEUR−1.25%27.852KHälsoteknik3
Läkemedel: större463.144BEUR2.45%−1.58%1.015MHälsoteknik26
Läkemedel: övriga1.213BEUR1.37%2.08%227.651KHälsoteknik4
Ädelmetaller193.895MEUR8.06%−0.27%1.283MIcke-energimineraler2
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring3.848BEUR0.00%−1.18%251.212KFinans1
Förlag: Böcker / tidskrifter340.191MEUR0.04%2.85%53.219KKonsumentservice5
Massa och papper107.317MEUR0.00%392Processindustrier1
Järnvägar8.856BEUR0.61%1.08%1.526MTransporter1
Fastighetsutveckling14.639BEUR5.24%−0.73%49.973KFinans32
Fastighetsfond30.956BEUR5.23%−0.66%259.442KFinans16
Rekreationsprodukter1.918BEUR2.27%0.27%34.582KKonsumentvaror7
Regionala banker46.727BEUR7.12%1.34%5.774MFinans13