Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Börja handla

Aktiemarknadsindustrier ‒ Frankrike

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
25.723B-0.27%411.155KKommersiella tjänster20
149.901B-1.91%1.448MElektronisk teknik14
1.999B0.60%5.721KProcessindustrier9
6.846B-0.70%818Transporter2
2.408B-0.61%3.233MTransporter2
2.242B-1.95%12.536KVerktyg3
24.849M-0.22%501Icke-energimineraler1
723.283B-0.59%263.577KIcke hållbara konsumentprodukter11
568.377M-3.48%283.252KDetaljhandel2
16.586B-0.33%549.021KProducenttillverkning6
23.557B0.61%459.883KKonsumentvaror1
169.391B-0.06%121.242KIcke hållbara konsumentprodukter9
7.801B-7.30%3.954MHälsoteknik33
4.404B-0.38%127.745KKonsumentservice4
37.875B-0.40%919.479KProducenttillverkning9
9.588B0.49%208.027KKonsumentservice5
2.168B-6.96%10.727KDetaljhandel2
169.393M-14.06%568Processindustrier1
13.022B0.34%155.963KProcessindustrier3
70.321B0.08%763.829KProcessindustrier10
Kol
160.800M-4.00%1.151KEnergimineraler1
661.897K-20.00%132Kommersiella tjänster1
68.256M0.73%7.218KElektronisk teknik4
2.068B-1.61%7.476KElektronisk teknik4
13.606M-3.18%221.748KElektronisk teknik3
31.142B-0.13%20.454KIcke-energimineraler5
37.890M1.96%1Icke hållbara konsumentprodukter1
5.703B0.39%50.981KProcessindustrier5
5.592M3.39%51.673KIndustriella tjänster1
770.644M5.66%4.344MTekniska tjänster3
3.209B0.26%85.622KDetaljhandel1
7.109M-6.06%43.389KDetaljhandel1
77.649B0.79%4.194MVerktyg15
94.093B-0.75%869.701KProducenttillverkning8
7.916B-2.04%102.422KElektronisk teknik6
28.271B-0.45%346.711KElektronisk teknik14
372.586M1.79%9.946KElektronisk teknik4
254.965M1.27%779Distributionstjänster3
1.424B-1.50%33.422KDetaljhandel1
7.222B-0.01%234.826KKonsumentvaror3
80.521B-1.21%1.267MIndustriella tjänster15
827.694M-1.35%13.269KIndustriella tjänster7
7.580B-0.30%2.533MFinans6
11.552B-1.92%106.007KFinans15
13.548B-0.06%1.686MDetaljhandel7
34.697B-0.79%1.667MIcke hållbara konsumentprodukter2
8.385B-0.69%964Icke hållbara konsumentprodukter6
805.644M0.76%8.163KIcke hållbara konsumentprodukter4
136.363M-0.15%1.267KIcke-energimineraler3
5.240B-0.03%185.544KVerktyg3
539.622M-2.32%1.570KKonsumentvaror4
1.037B0.07%15.895KKonsumentvaror3
5.811B-1.28%147.959KHälsotjänster2
7.325B-0.54%777.717KKonsumentservice7
224.812B0.65%427.567KIcke hållbara konsumentprodukter4
841.019M0.02%45.154KProducenttillverkning2
96.424B-1.02%23.141KProducenttillverkning16
60.780M-1.86%13.038KProcessindustrier3
52.749B-1.44%282.866KTekniska tjänster29
%Finans1
110.957B0.74%7.822MEnergimineraler1
2.057B-1.60%54.344KDetaljhandel5
1.845B0.43%30.439KTekniska tjänster14
11.047B-0.24%278.552KFinans9
29.466B-2.33%137.133KFinans12
252.420K4.35%142.462KDiverse549
14.814B0.09%359.289KFinans1
92.736B-0.50%3.368MFinans2
39.200B-0.35%7.382MKommunikationer5
11.768B0.09%2.830MKonsumentservice1
%Distributionstjänster1
139.203B-0.41%430.581KHälsoteknik27
5.452B0.13%43.141KHälsotjänster4
2.814B1.85%32.125KDiverse2
75.967B-1.23%601.419KKommersiella tjänster26
830.742M0.34%10.477KProducenttillverkning7
61.324B-1.30%3.017MKonsumentvaror3
17.044B-0.74%816.164KKonsumentservice12
67.232B-0.42%5.014MFinans3
682.165M-2.52%28.627KProducenttillverkning1
1.043B1.50%65.641KEnergimineraler4
170.323M3.02%8.094KEnergimineraler1
39.178B0.70%309.400KIndustriella tjänster3
363.076M1.25%1.248KKonsumentservice3
2.041B0.71%41.224KKonsumentvaror3
1.878B-1.66%48.201KIcke-energimineraler3
17.900B-0.68%333.892KTransporter4
82.770B-1.25%1.017MTekniska tjänster36
1.633B-1.28%777Kommersiella tjänster4
72.158M-4.24%100.393KHälsoteknik2
278.844B-0.67%929.593KHälsoteknik10
6.370B-0.03%24.220KHälsoteknik7
199.785M-1.35%245.785KIcke-energimineraler3
25.996M0.87%73Konsumentservice4
14.000M0.00%1Konsumentservice1
106.359M0.00%30Processindustrier1
14.582B0.59%43.981KFinans36
32.079B-0.83%230.032KFinans10
1.626B0.45%166.725KKonsumentvaror6
38.512B-0.36%4.186MFinans16
1.114B-0.19%267.093KKonsumentservice4
39.398B-0.16%2.361MElektronisk teknik4
21.417B1.41%415.003KHälsotjänster3
3.017B-1.69%86.584KDetaljhandel12
3.330B-0.15%469.167KKommunikationer5
24.671M0.00%67Icke-energimineraler1
29.384B1.44%366.091KElektronisk teknik9
591.266M-1.86%25.996KProcessindustrier2
2.736B-2.04%101.529KTransporter2
107.870B3.99%137.173KProducenttillverkning9
32.043B1.05%1.537MVerktyg4
8.170B0.76%963.136KDistributionstjänster21
66.084M3.66%19.568KKommunikationer1
Ladda fler