Aktiemarknadssektorer ‒ Frankrike

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Icke hållbara konsumentprodukter1.093 T EUR1.69%+0.48%256.277 K842
Producenttillverkning359.355 B EUR1.35%+1.95%499.169 K955
Elektronisk teknik353.567 B EUR1.39%+0.78%665.563 K966
Finans317.93 B EUR5.96%+1.42%3.686 M11113
Hälsoteknik257.025 B EUR2.67%+0.06%627.543 K570
Industriella tjänster153.894 B EUR3.53%+0.29%822.661 K423
Energimineraler153.793 B EUR4.68%−0.22%2.945 M25
Konsumentvaror113.926 B EUR5.73%+0.68%1.818 M723
Processindustrier113.283 B EUR2.05%+1.73%456.677 K829
Tekniska tjänster105.741 B EUR1.02%+0.57%570.234 K468
Konsumentservice83.173 B EUR2.27%+0.54%375.852 K837
Kommersiella tjänster82.15 B EUR2.30%+1.39%316.907 K451
Verktyg68.96 B EUR4.48%−0.60%5.69 M419
Kommunikationer37.706 B EUR6.48%−1.74%8.409 M39
Transporter34.686 B EUR2.28%+0.61%332.699 K512
Detaljhandel20.226 B EUR3.66%+0.57%1.784 M828
Distributionstjänster13.77 B EUR4.75%+2.01%584.248 K420
Icke-energimineraler10.018 B EUR2.26%+0.39%204.19 K615
Hälsotjänster4.524 B EUR0.14%−0.14%222.349 K28
Diverse2576