Aktiemarknadsindustrier ‒ Polen

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
318.104M-1.92%5.214KKommersiella tjänster7
52.500M0.95%1Elektronisk teknik1
7.375B-0.11%25.905KProcessindustrier9
%Transporter2
557.891M1.42%14.504KTransporter1
22.155B-0.34%967.169KVerktyg3
6.043B-1.11%13.014KIcke-energimineraler2
28.420B-1.14%2.846KIcke hållbara konsumentprodukter12
6.616B0.04%80.508KDetaljhandel2
6.400B0.85%4.894KProducenttillverkning3
1.088B0.25%836Konsumentvaror1
6.197B0.91%2.278KIcke hållbara konsumentprodukter6
248.712M0.49%1.261KIcke hållbara konsumentprodukter1
3.151B-2.12%45.379KHälsoteknik11
291.601M-1.76%3.988KKonsumentservice2
2.453B0.13%9.103KProducenttillverkning12
9.269M0.00%0Konsumentservice1
5.949B-0.75%26.985KProcessindustrier4
2.358B-2.74%153.855KProcessindustrier2
2.904B-2.05%104.605KProcessindustrier6
Kol
7.606B-0.10%673.654KEnergimineraler4
58.605M-1.23%7Kommersiella tjänster3
%Elektronisk teknik1
26.789M4.17%5.104KElektronisk teknik2
18.331B1.45%229.913KElektronisk teknik2
1.096B-2.37%2.574KIcke-energimineraler5
242.778M-4.14%8.265KIcke hållbara konsumentprodukter1
268.669M-1.33%3.396KProcessindustrier5
720.510M3.52%8.760KTekniska tjänster2
83.549B0.41%125.332KVerktyg13
1.198B-0.56%11.225KProducenttillverkning8
78.795M-0.49%28.399KElektronisk teknik1
549.957M-1.27%914Elektronisk teknik5
190.301M0.00%3.666KElektronisk teknik1
2.715B-0.32%73.237KDistributionstjänster7
38.882M-0.76%22.985KDetaljhandel1
1.155B-3.32%4.757KKonsumentvaror3
13.806B-1.58%65.173KIndustriella tjänster32
1.714B1.32%2.537KIndustriella tjänster4
1.877B-1.21%62.249KFinans12
2.080B-0.38%4.559KFinans16
90.160M-3.73%48Distributionstjänster2
32.274B-1.76%121.470KDetaljhandel3
92.783M2.62%355Icke hållbara konsumentprodukter1
896.166M-0.37%1.545KIcke hållbara konsumentprodukter7
1.336B-0.11%7.918KIcke hållbara konsumentprodukter9
79.023M0.50%199Icke-energimineraler6
409.891M-4.10%11.057KVerktyg1
653.314M0.14%33.592KKonsumentvaror3
1.098B-0.54%10.118KKonsumentvaror6
880.861M-2.20%8.868KHälsotjänster4
1.317B-0.35%0Konsumentservice2
1.082B-0.99%53.312KIcke hållbara konsumentprodukter6
%Producenttillverkning2
1.049B-0.13%3.390KProducenttillverkning11
1.628B0.22%1.727KProcessindustrier3
17.393B-0.82%17.577KTekniska tjänster46
191.192M0.70%18.246KFinans3
25.573B0.95%939Energimineraler1
62.869B-2.28%1.740MDetaljhandel5
4.367B1.42%3.688KTekniska tjänster9
3.557B0.45%166.931KFinans12
1.299B-2.74%2.884KFinans17
2.222B-1.02%5.854KDiverse19
402.994M0.00%0Finans1
443.711B-0.69%278.656KFinans4
22.076B6.85%998.207KKommunikationer3
827.662M-0.54%25.264KTransporter1
20.703M0.00%15Konsumentservice1
4.081B-2.28%2.508KDistributionstjänster4
2.432B-2.33%30.040KHälsoteknik9
1.338B1.11%3.713KHälsotjänster6
2.024B-1.28%20.631KProducenttillverkning9
2.608B-0.74%81.123KDiverse3
9.134B-2.74%7.919KKommersiella tjänster54
1.959B-1.54%4.320KProducenttillverkning4
2.451B-0.73%10.710KKonsumentservice6
1.326B-0.54%5.177KProducenttillverkning1
36.172B0.59%3.618MEnergimineraler2
45.070B-0.15%789.959KEnergimineraler3
49.259M-0.92%1.087KIndustriella tjänster1
855.615M0.20%1.158KKonsumentservice5
2.009M9.52%7.760KKonsumentvaror1
32.430B-2.04%442.786KIcke-energimineraler5
195.832M-0.87%7.729KTransporter3
15.395B-0.48%14.943KTekniska tjänster81
18.054M-2.04%837.476KKommersiella tjänster1
22.314B-1.07%2.623KHälsoteknik8
606.675M0.11%130.449KHälsoteknik2
31.642B-1.42%1.368MFinans1
65.500M0.00%747Konsumentservice2
645.325M-2.60%9.758KKonsumentservice2
524.054M-3.25%32.019KProcessindustrier2
28.971B-0.26%48.600KFinans30
2.968B-0.69%350Finans2
1.664B-1.68%74.927KKonsumentvaror3
121.720B-0.39%155.911KFinans12
6.633B-3.15%161.548KKonsumentservice6
672.473M-1.78%284Elektronisk teknik2
29.650B-1.35%560.872KDetaljhandel10
2.562B-0.73%42Kommunikationer8
2.317B-2.64%14.258KIcke-energimineraler7
59.080M0.23%742Elektronisk teknik2
454.819M-3.28%1.019KProcessindustrier2
673.879M-0.45%44.067KKonsumentvaror1
84.792M-3.47%463.093KTransporter1
3.796B-0.66%125.320KProducenttillverkning13
328.820M-0.05%0Verktyg4
6.372B0.39%67.377KDistributionstjänster29
10.615B4.22%2.709MKommunikationer4
Ladda fler