Aktiemarknadsindustrier ‒ Polen

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster323.031M PLN6.46%0.12%42.164KKommersiella tjänster6
Rymd & försvar105M PLN4.38%0.00%1Elektronisk teknik1
Jordbruksvaror / Fräsning2.98B PLN0.60%2.45%15.894KProcessindustrier9
Flygfrakt / kurirerTransporter1
Flygbolag838.591M PLN0.63%2.976KTransporter1
Alternativ kraftproduktion403.701M PLN0.68%5.879KVerktyg1
Aluminium7.574B PLN10.84%−0.19%1.817KIcke-energimineraler2
Kläder / skodon1.224B PLN4.01%−0.60%3.401KIcke hållbara konsumentprodukter8
Kläder / skodon detaljhandel535.328B PLN1.88%0.05%358Detaljhandel6
Bildelar: OEM9.014B PLN0.78%0.37%1.803KProducenttillverkning5
Eftermarknad för bilar994.639M PLN5.48%0.83%581Konsumentvaror2
Drycker: med alkohol1.999B PLN1.39%0.13%232Icke hållbara konsumentprodukter4
Drycker: alkoholfria151.922M PLN1.61%0.00%2Icke hållbara konsumentprodukter1
Bioteknik1.563B PLN1.25%2.626KHälsoteknik7
Radio/TV359.692M PLN2.77%−1.10%857Konsumentservice3
Byggprodukter1.535B PLN4.35%−0.76%665Producenttillverkning9
Kabel- / satellit-TV8.286B PLN0.00%0.15%249.681KKonsumentservice2
Kemikalier: jordbruk5.314B PLN0.00%−0.18%16.378KProcessindustrier4
Kemikalier: större diversifierad825.705M PLN5.28%1.11%129Processindustrier2
Kemikalier: specialkemikalier5.066B PLN16.00%−1.28%5.109KProcessindustrier6
Kol7.286B PLN1.20%−2.81%210.607KEnergimineraler5
Kommersiell tryckning / formulär3.225B PLN2.31%−0.90%253Kommersiella tjänster3
DatorkommunikationElektronisk teknik1
Datortillbehör50.698M PLN0.00%5.91%281Elektronisk teknik2
Datorbehandling hårdvara69.644M PLN1.36%1.56%4.649KElektronisk teknik1
Konstruktionsmaterial299.455M PLN2.43%277Icke-energimineraler4
Diverse konsumentvaror459.01M PLN13.32%4.00%52.151KIcke hållbara konsumentprodukter2
Containrar / förpackningar137.443M PLN−0.54%211Processindustrier2
DataprocesseringstjänsterTekniska tjänster1
Elektroniska hjälpmedel263.686B PLN6.73%−0.17%88.567KVerktyg16
Elektriska produkter653.97M PLN1.18%−3.19%3.267KProducenttillverkning8
Elektroniska komponenter82.063M PLN0.70%6.991KElektronisk teknik1
Elektronisk utrustning / instrument880.863M PLN2.93%−0.72%993Elektronisk teknik4
Elektronikdistributörer3.243B PLN5.33%0.29%15.975KDistributionstjänster7
Butiker för elektronik / vitvaror50.929M PLN−1.92%9.043KDetaljhandel1
Elektronik / vitvaror588.659M PLN1.17%2.15KKonsumentvaror3
Ingenjörsvetenskap och konstruktion18.684B PLN3.29%−0.26%45.71KIndustriella tjänster38
Miljötjänster984.777M PLN4.70%−0.02%1.542KIndustriella tjänster2
Finans / Uthyrning / Leasing338.645M PLN0.39%−1.18%2.416KFinans13
Finansiella konglomerat146.351M PLN0.00%−1.47%8.433KFinans9
Livsmedel distributörer3.443B PLN2.25%−0.66%17.129KDistributionstjänster4
Livsmedelsbutiker99.214B PLN1.61%−0.30%11.106KDetaljhandel4
Livsmedel: större diversifierade290.28M PLN3.27%2.19%1.04KIcke hållbara konsumentprodukter3
Livsmedel: kött / fisk / mejeri97.698M PLN2.25%2.95%154Icke hållbara konsumentprodukter3
Livsmedel: specialiteter / godis1.399B PLN1.54%0.20%468Icke hållbara konsumentprodukter7
Skogsprodukter526.029M PLN4.16%0.35%489Icke-energimineraler7
Gasdistributörer841.096M PLN13.34%−2.63%4.594KVerktyg1
Heminredning393.106M PLN0.15%35.519KKonsumentvaror1
Hem byggnadsindustrin1.105B PLN3.38%0.11%748Konsumentvaror6
Sjukhus / vård administration969.283M PLN2.35%−1.09%1.832KHälsotjänster3
Hotell / resorts / kryssningslinjer603.903M PLN0.00%1.91%11.213KKonsumentservice2
Hushåll / personlig vård962.649M PLN1.81%−1.42%78.674KIcke hållbara konsumentprodukter4
Industriella konglomerat65.6M PLN1.75%157Producenttillverkning2
Industrimaskiner484.785B PLN3.19%0.00%5Producenttillverkning8
Industriella specialiteter1.015B PLN2.49%2.29%480Processindustrier2
Informationsteknologitjänster7.309B PLN2.08%−0.15%794Tekniska tjänster36
Försäkringsmäklare / tjänster546.72M PLN5.49%−0.01%1.276KFinans3
Internet detaljhandel28.413B PLN−0.02%384Detaljhandel5
Internetprogramvara / tjänster282.698M PLN5.64%0.66%682Tekniska tjänster5
Investmentbanker / mäklare5.504B PLN12.42%−1.22%82.926KFinans8
Investmenthanterare682.751M PLN1.47%0.61%453Finans14
Investmentbolag / aktiefond1.605B PLN0.00%−0.77%1.634KDiverse16
Livs- / sjukförsäkring542.981M PLN−0.00%1Finans1
Stora banker510.674B PLN2.98%−0.55%62.314KFinans4
Stora telekommunikationer35.538M PLN0.00%0Kommunikationer1
Sjöfart697.78M PLN−2.18%14.038KTransporter1
Distributörer av medicinska produkter3.539B PLN2.30%−1.57%1.208KDistributionstjänster5
Medicinska specialistområden1.942B PLN12.38%−1.03%11.593KHälsoteknik14
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster68.259M PLN−0.15%149Hälsotjänster4
Metallfabrikation1.03B PLN3.63%−0.24%1.395KProducenttillverkning9
Diverse2.051B PLN12.92%−0.58%57.276KDiverse2
Diverse kommersiella tjänster10.353B PLN3.25%−1.14%5.985KKommersiella tjänster50
Övrig tillverkning1.505B PLN2.48%0.53%965Producenttillverkning3
Motorfordon622.004B PLN8.11%1.58%1Konsumentvaror2
Filmer / underhållning10.696B PLN1.76%−0.61%3.588KKonsumentservice10
Multilinjeförsäkring466.946B PLN4.98%−0.08%47.299KFinans2
Kontorsutrustning / material634.954M PLN0.00%−0.83%4.782KProducenttillverkning2
Olje- och gasproduktion15.418M PLN−1.57%302Energimineraler1
Raffinering/marknadsföring av olja91.802B PLN9.89%−1.32%608.829KEnergimineraler3
Tjänster / utrustning för oljefält35.753M PLN6.35%−1.59%2.788KIndustriella tjänster1
Övriga konsumenttjänster871.939M PLN0.00%−1.09%6.238KKonsumentservice4
Övriga metaller / mineraler25.435B PLN1.12%−2.12%219.909KIcke-energimineraler5
Övrig transport667.596M PLN14.93%0.22%2.927KTransporter3
Paketerad programvara745.536B PLN1.60%−0.03%33.789KTekniska tjänster111
Personaltjänster4.316B PLN2.37%0.75%10.068KKommersiella tjänster3
Läkemedel: större237.339B PLN5.06%0.11%136Hälsoteknik15
Läkemedel: övrigaHälsoteknik1
Förlag: Böcker / tidskrifter191.216M PLN2.80%−1.24%3.239KKonsumentservice3
Förlag: tidningar207.651M PLN1.45%0.00%0Konsumentservice1
Massa och papper1.058B PLN17.71%−0.96%26.404KProcessindustrier2
Fastighetsutveckling31.217B PLN3.44%−0.03%5.582KFinans33
Fastighetsfond2.494B PLN0.00%0Finans2
Rekreationsprodukter123.331M PLN−1.46%2.191KKonsumentvaror2
Regionala banker119.751B PLN2.17%−0.97%45.701KFinans10
Restauranger6.34B PLN0.02%−3.33%6.51KKonsumentservice5
Halvledartillverkare1.77B PLN0.04%−0.76%803Elektronisk teknik7
Specialbutiker15.995B PLN0.17%−1.14%102.807KDetaljhandel10
Special telekommunikationer1.167B PLN1.22%0.11%1.274KKommunikationer5
Stål292.052M PLN1.35%−0.12%36.132KIcke-energimineraler3
Telekommunikationsutrustning40.468M PLN0.00%−1.47%107Elektronisk teknik3