Aktiemarknadssektorer ‒ Polen

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Tekniska tjänster29.499 T PLN0.54%−0.00%3.003 K4164
Elektronisk teknik28.057 T PLN0.27%−3.43%45823
Detaljhandel8.689 T PLN0.23%−0.52%4.388 K527
Finans3.788 T PLN3.33%−0.03%76.775 K1196
Konsumentvaror3.76 T PLN1.09%−3.58%80721
Kommersiella tjänster2.139 T PLN0.79%−0.00%252464
Producenttillverkning632.425 B PLN2.58%−0.05%921955
Verktyg229.597 B PLN3.46%−0.22%294.285 K422
Icke hållbara konsumentprodukter174.437 B PLN0.42%−0.01%418833
Hälsoteknik140.071 B PLN1.31%+0.36%6.028 K437
Energimineraler100.211 B PLN6.64%−0.12%1.854 M39
Icke-energimineraler41.484 B PLN2.36%−0.53%395.672 K517
Industriella tjänster28.389 B PLN4.55%−1.52%48.013 K343
Konsumentservice24.82 B PLN2.23%−0.44%403.67 K831
Distributionstjänster16.177 B PLN2.54%−0.39%40.78 K437
Processindustrier15.329 B PLN2.02%+0.31%31.318 K829
Kommunikationer12.114 B PLN5.38%−0.69%939.668 K28
Diverse3.963 B PLN1.31%−1.73%25.127 K218
Transporter2.42 B PLN6.45%−2.72%106.027 K46
Hälsotjänster1.683 B PLN1.74%+0.14%4.423 K27