Aktiemarknadssektorer ‒ Polen

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster17.882B PLN2.98%−0.95%5.413K462
Kommunikationer11.184B PLN4.23%−0.55%229.231K39
Konsumentvaror607.548B PLN8.33%−1.47%182718
Icke hållbara konsumentprodukter132.282B PLN0.56%−0.04%810833
Konsumentservice26.702B PLN0.78%−0.95%136.933K830
Distributionstjänster15.25B PLN2.91%−0.27%20.846K439
Elektronisk teknik2.961B PLN1.08%−1.32%1.601K820
Energimineraler96.779B PLN9.46%−0.10%464.673K39
Finans1.127T PLN3.81%−0.40%65.924K1199
Hälsotjänster1.026B PLN2.22%−0.70%40227
Hälsoteknik231.879B PLN5.28%−0.63%366437
Industriella tjänster19.399B PLN3.42%1.10%49.937K341
Diverse3.571B PLN7.43%−2.03%136.105K218
Icke-energimineraler33.621B PLN3.36%−0.11%89.348K521
Processindustrier16.974B PLN6.57%−0.15%9.893K830
Producenttillverkning491.431B PLN3.20%0.01%205957
Detaljhandel671.939B PLN1.74%0.07%11.219K526
Tekniska tjänster730.019B PLN1.65%0.04%47.66K4153
Transporter2.225B PLN4.90%−1.85%9.309K57
Verktyg262.438B PLN6.80%−4.18%77.733K421