Aktiemarknadsindustrier ‒ Schweiz

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
649.235M1.15%1.632KKommersiella tjänster1
98.667B0.00%1.000MElektronisk teknik2
137.280M-0.48%347Processindustrier1
5.227B0.00%130.500KTransporter1
140.354M-1.48%693Verktyg1
61.240B0.01%12.714KIcke hållbara konsumentprodukter2
39.516B-0.06%34.118KProducenttillverkning3
22.012B0.00%108.805KIcke hållbara konsumentprodukter1
200.220B-9.59%12Icke hållbara konsumentprodukter1
63.060B-2.62%629.201KHälsoteknik5
4.027B0.00%89.000KKonsumentservice1
27.988B-1.36%200.122KProducenttillverkning3
65.344B0.00%72.000KProcessindustrier1
94.627B-1.43%248.920KProcessindustrier7
179.881M-1.53%1.580KKommersiella tjänster1
3.228B-1.78%13.223KElektronisk teknik2
15.222B-1.71%8.289MElektronisk teknik2
43.990B-1.22%3.610MIcke-energimineraler2
11.095B-0.32%775.154KProcessindustrier3
754.108M0.00%793Industriella tjänster1
74.411M0.00%5.617KTekniska tjänster1
8.112B0.24%50.323KVerktyg3
75.918B-1.75%13.773MProducenttillverkning6
2.806B-1.42%1.245KElektronisk teknik2
21.937B-0.14%145.315KElektronisk teknik5
182.300M0.00%949Elektronisk teknik1
7.187B-0.03%303.189KDistributionstjänster2
156.446B0.26%2.072KKonsumentvaror6
1.049B2.99%29.569KIndustriella tjänster4
50.664B-0.00%1.190MFinans2
314.217B0.12%7.689MIcke hållbara konsumentprodukter2
7.803B0.03%5.924KIcke hållbara konsumentprodukter3
66.770B2.46%120.863KIcke hållbara konsumentprodukter6
2.961B0.00%3.421KKonsumentvaror2
851.591M0.99%41.207KKonsumentvaror1
1.139B-5.56%12.672KHälsotjänster1
361.985B-0.00%206.475KIcke hållbara konsumentprodukter3
101.928B0.57%116.194KProducenttillverkning2
103.586B-1.02%1.361MProducenttillverkning23
46.440B-1.13%551.200KProcessindustrier1
45.722B-0.16%112.995KTekniska tjänster3
480.099B0.00%837.340KEnergimineraler4
2038.191B0.00%54.133KDetaljhandel2
6.142B-0.07%150.598KTekniska tjänster2
33.764B-0.10%288.297KFinans6
47.475B-0.28%114.833KFinans5
15.022B-0.77%210.274KFinans1
1251.793B-0.04%1.829MFinans16
27.516B0.87%320.968KKommunikationer1
43.418B-1.47%259.964KTransporter1
7.545B1.60%185.412KDistributionstjänster2
404.535B-1.78%220.129KHälsoteknik14
71.010B0.00%3.291MHälsotjänster1
5.212B-0.90%59.200KProducenttillverkning2
3.564B1.43%16.192KDiverse1
28.816B-1.24%53.862KKommersiella tjänster7
11.794B-1.80%16.150KProducenttillverkning2
84.345B0.00%39.000KKonsumentvaror1
279.867M4.73%538Konsumentservice1
278.948B-0.60%429.228KFinans9
2.988B0.00%268.493KIndustriella tjänster1
536.394M0.73%14.754KKonsumentservice2
81.256B2.13%2.131MKonsumentvaror3
374.965B-0.00%327.695KIcke-energimineraler4
4.758B0.52%217.483KTransporter1
453.257B-0.00%441.754KTekniska tjänster4
7.972B0.35%1.587MKommersiella tjänster1
3.795B0.09%477.526KHälsoteknik1
1386.544B-1.82%1.827MHälsoteknik16
102.045B-0.03%107.094KHälsoteknik5
1.642B-2.06%9.675KKonsumentservice1
934.048M2.54%9.714KTransporter2
68.697B-0.38%107.555KFinans20
165.096M0.86%13.002KFinans1
41.749B-0.64%294.489KFinans20
59.514B0.07%915.086KElektronisk teknik3
6.703B-0.35%622.968KDetaljhandel3
3.548B0.10%183.249KKommunikationer2
15.713B0.13%1.603MIcke-energimineraler4
31.596B-0.11%3.938MElektronisk teknik3
78.036B0.00%521.226KIcke hållbara konsumentprodukter1
124.236B-1.46%30.982KProducenttillverkning4
17.439B-0.20%340.137KDistributionstjänster3
48.426B0.00%7.109MKommunikationer2
Ladda fler