Aktiemarknadsindustrier ‒ Schweiz

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
532.552M6.180.56%607Kommersiella tjänster1
74.663B1.60-0.03%4.619KElektronisk teknik2
115.500M2.570.00%2Processindustrier1
60.635B1.890.00%115.000KTransporter1
122.745M0.93-0.42%90Verktyg1
3.777B1.520.18%330.493KIcke hållbara konsumentprodukter2
444.838M1.560.63%8.990KProducenttillverkning1
17.777B2.670.00%137.000KIcke hållbara konsumentprodukter1
2.579B0.382.67%47.203KHälsoteknik3
17.608B2.634.66%134.280KProducenttillverkning3
22.425B0.000.00%49.309KKonsumentservice1
13.337B4.820.00%30.615KProcessindustrier2
219.632B1.691.06%34.991KProcessindustrier8
2.393B2.182.51%10.348KElektronisk teknik2
10.407B1.873.58%616.688KElektronisk teknik3
10.960B5.110.00%163.449KElektronisk teknik1
26.744B5.031.86%1.413MIcke-energimineraler1
9.277B2.133.99%788.383KProcessindustrier3
40.033B2.110.18%639.785KVerktyg5
47.329B3.191.94%6.184MProducenttillverkning5
2.285B2.491.16%640Elektronisk teknik2
10.761B0.890.03%9.612KElektronisk teknik4
187.888M3.02-0.67%215Elektronisk teknik1
4.256B2.492.25%47.877KDistributionstjänster2
114.646B0.640.05%7.070KKonsumentvaror4
12.951B5.630.01%421.002KIndustriella tjänster4
470.860M4.30-0.21%4.846KFinans2
300.824B2.512.91%3.583MIcke hållbara konsumentprodukter2
6.973B1.932.31%3.050KIcke hållbara konsumentprodukter3
60.420B1.222.17%64.285KIcke hållbara konsumentprodukter6
1.625B1.941.42%1.320KKonsumentvaror1
1.502B2.250.00%5.195KHälsotjänster1
25.236B0.71-0.01%51.482KIcke hållbara konsumentprodukter2
75.737B4.460.08%16.321KProducenttillverkning2
133.911B1.41-2.27%188.063KProducenttillverkning23
34.939B1.283.08%367.628KProcessindustrier1
6.110B1.174.79%445.843KTekniska tjänster2
218.441B5.180.00%94.094KEnergimineraler2
5.374B1.76-0.03%30.938KTekniska tjänster2
22.453B2.580.50%5.715MFinans6
30.689B3.583.57%61.288KFinans6
14.778B5.302.56%171.611KFinans2
502.783B4.070.83%2.296MFinans13
122.047B3.570.37%175.780KKommunikationer2
27.208B4.423.76%147.854KTransporter1
4.366B2.381.22%93.334KDistributionstjänster2
200.540B2.571.30%390.784KHälsoteknik18
4.167B2.231.73%23.568KProducenttillverkning2
23.734B3.202.37%27.821KKommersiella tjänster7
7.483B2.053.12%78.435KProducenttillverkning2
49.822B7.740.00%25.000KKonsumentvaror1
215.574M-0.87%20Konsumentservice1
198.369B5.831.82%198.533KFinans7
531.165M-0.59%2.556KKonsumentservice3
81.256B2.144.19%759.332KKonsumentvaror3
48.368B6.9818.91%255Icke-energimineraler2
4.694B1.66%37.212KTransporter1
2087.344B0.970.00%315.138KTekniska tjänster6
5.667B7.381.83%643.471KKommersiella tjänster1
2.566B0.69%652.256KHälsoteknik1
1110.228B2.442.95%984.563KHälsoteknik20
1.216B2.796.30%1.917KKonsumentservice1
903.184M0.071.58%2.245KTransporter2
51.831B4.440.83%37.949KFinans21
181.233M0.00%1.117KFinans1
48.473B3.641.67%249.844KFinans21
35.595B1.000.36%141.066KElektronisk teknik3
14.950B0.870.26%92.641KDetaljhandel5
719.573M5.13-0.97%264.356KKommunikationer1
4.359B0.21%69.812KIcke-energimineraler2
27.199B1.850.09%643.010KElektronisk teknik4
154.158B4.84-5.94%3Icke hållbara konsumentprodukter1
6.728B2.781.59%74.989KProducenttillverkning2
11.708B2.330.37%30.870KDistributionstjänster3
164.101B7.760.00%106.219KKommunikationer2
Ladda fler