Aktiemarknadsindustrier ‒ Schweiz

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster521.141M CHF6.32%−0.29%446Kommersiella tjänster1
Rymd & försvar716.965B CHF1.34%+0.21%3.945KElektronisk teknik12
Jordbruksvaror / Fräsning87.78M CHF5.64%+2.26%349Processindustrier1
Flygfrakt / kurirer297.499B CHF3.52%+1.33%187.233KTransporter5
Flygbolag42.195B CHF0.54%+1.77%472Transporter5
Alternativ kraftproduktion183.384M CHF−4.13%35Verktyg1
Kläder / skodon1.231T CHF1.44%+0.06%41.953KIcke hållbara konsumentprodukter14
Kläder / skodon detaljhandel31.941B CHF3.82%−4.51%225Detaljhandel3
Bildelar: OEM7.866B CHF1.26%+13.18%403Producenttillverkning4
Eftermarknad för bilar17.144B CHF1.69%+14.34%80Konsumentvaror2
Drycker: med alkohol241.108B CHF1.06%+0.37%20.356KIcke hållbara konsumentprodukter3
Drycker: alkoholfria910.372B CHF2.90%+0.29%124.774KIcke hållbara konsumentprodukter5
Bioteknik152.689B CHF2.16%−0.53%3.166KHälsoteknik12
Byggprodukter126.825B CHF2.91%+0.82%18.327KProducenttillverkning7
Kabel- / satellit-TV151.546B CHF2.72%+0.67%5Konsumentservice1
Kemikalier: större diversifierad151.14B CHF4.46%−0.97%46.827KProcessindustrier4
Kemikalier: specialkemikalier260.792B CHF1.49%+0.05%11.73KProcessindustrier12
Datorkommunikation2.554B CHF2.11%+0.17%8.592KElektronisk teknik2
Datortillbehör100.584B CHF0.41%+0.62%66.227KElektronisk teknik6
Datorbehandling hårdvara94.512B CHF0.62%+0.00%499Elektronisk teknik2
Konstruktionsmaterial72.507B CHF3.96%−0.46%618.507KIcke-energimineraler2
Diverse konsumentvaror48.394B CHF3.44%+1.43%10Icke hållbara konsumentprodukter1
Containrar / förpackningar4.351B CHF2.78%−13.01%2.53KProcessindustrier6
Kontraktsborrning5.751B CHF0.12%+48.84%834Industriella tjänster2
Dataprocesseringstjänster371.233B CHF−0.20%82Tekniska tjänster3
Varuhus139.446B CHF+6.88%40Detaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel417.764B CHF3.95%−0.75%280.409KVerktyg16
Elektriska produkter327.816B CHF1.54%+0.24%529.946KProducenttillverkning15
Elektroniska komponenter2.304B CHF2.57%−0.03%851Elektronisk teknik2
Elektronisk utrustning / instrument5.802B CHF1.52%+5.61%1.93KElektronisk teknik3
Elektronisk produktionsutrustning2.49B CHF0.57%+0.38%90Elektronisk teknik4
Elektronikdistributörer14.651B CHF1.54%−0.26%24.827KDistributionstjänster5
Butiker för elektronik / vitvaror4.432B CHF1.75%−2.79%10.508KDetaljhandel3
Elektronik / vitvaror35.03B CHF0.63%+1.22%400Konsumentvaror6
Ingenjörsvetenskap och konstruktion3.662B CHF2.48%−0.17%4.313KIndustriella tjänster6
Finans / Uthyrning / Leasing132.999B CHF1.58%−3.14%36Finans3
Finansiella konglomerat19.391B CHF5.29%−1.76%791.726KFinans10
Livsmedelsbutiker3.408B CHF−6.99%5.594MDetaljhandel2
Livsmedel: större diversifierade890.232B CHF2.24%+0.15%673.006KIcke hållbara konsumentprodukter8
Livsmedel: kött / fisk / mejeri88.362B CHF3.29%−9.81%380Icke hållbara konsumentprodukter12
Livsmedel: specialiteter / godis296.357B CHF1.77%+0.96%2.226KIcke hållbara konsumentprodukter13
Gasdistributörer8.895B CHF2.25%−15.86%5.263KVerktyg1
Heminredning1.43B CHF2.27%−1.48%4.024KKonsumentvaror1
Hemförbättringskedjor273.428B CHF2.69%+0.12%2Detaljhandel1
Hem byggnadsindustrin295.168M CHF−1.41%3.713KKonsumentvaror1
Sjukhus / vård administration1.514B CHF4.18%−4.18%8.709KHälsotjänster1
Hotell / resorts / kryssningslinjer59.702B CHF0.90%+1.25%1Konsumentservice3
Hushåll / personlig vård1.008T CHF2.36%−0.20%13.592KIcke hållbara konsumentprodukter7
Industriella konglomerat93.719B CHF6.25%−0.63%2Producenttillverkning2
Industrimaskiner762.718B CHF1.67%+0.94%29.595KProducenttillverkning46
Informationsteknologitjänster931.156B CHF2.76%+0.33%54.141KTekniska tjänster16
Integrerad olja1.279T CHF4.16%−0.26%1.464KEnergimineraler8
Internet detaljhandel3.011T CHF0.09%+0.33%1.759KDetaljhandel9
Internetprogramvara / tjänster4.682T CHF0.00%−0.28%26.523KTekniska tjänster12
Investmentbanker / mäklare349.041B CHF3.05%+2.33%25.846KFinans14
Investmenthanterare325.829B CHF2.62%−0.10%1.384MFinans22
Investmentbolag / aktiefondDiverse1547
Livs- / sjukförsäkring117.399B CHF3.23%+2.16%9.284KFinans5
Stora banker1.963T CHF3.58%+0.53%148.537KFinans27
Stora telekommunikationer185.213B CHF4.27%−0.16%8.098KKommunikationer5
Sjöfart80.974B CHF17.39%+0.63%56.31KTransporter3
Distributörer av medicinska produkter70.038B CHF1.13%+0.11%13.227KDistributionstjänster7
Medicinska specialistområden778.984B CHF1.18%−2.26%82.844KHälsoteknik32
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster66.406B CHF2.03%+2.01%56Hälsotjänster3
Metallfabrikation5.581B CHF1.72%−0.53%15.678KProducenttillverkning3
Diverse kommersiella tjänster949.299B CHF0.75%+0.99%7.258KKommersiella tjänster10
Övrig tillverkning9.087B CHF1.68%+4.80%9.817KProducenttillverkning3
Motorfordon1.762T CHF1.30%+0.00%27.318KKonsumentvaror16
Filmer / underhållning315.662B CHF0.00%−0.37%42.792KKonsumentservice7
Multilinjeförsäkring550.234B CHF5.46%+0.21%60.744KFinans15
Olje- och gasproduktion156.498B CHF3.95%−9.08%89Energimineraler2
Raffinering/marknadsföring av olja37.618B CHF3.27%+0.70%1Energimineraler1
Tjänster / utrustning för oljefält8.201B CHF0.94%+2.90%900Industriella tjänster1
Övriga konsumenttjänster308.588B CHF−0.31%2.597KKonsumentservice10
Övriga konsumentspecialiteter175.255B CHF2.99%−1.01%300.332KKonsumentvaror6
Övriga metaller / mineraler485.697B CHF4.95%+1.47%31.023KIcke-energimineraler11
Övrig transport212.693B CHF0.07%−0.38%1.697KTransporter4
Paketerad programvara6.383T CHF0.72%+0.78%4.043KTekniska tjänster24
Personaltjänster14.505B CHF5.88%−0.28%188.356KKommersiella tjänster3
Läkemedel: större4.346T CHF2.37%−0.42%154.061KHälsoteknik48
Ädelmetaller133.927B CHF3.59%+1.78%14.816KIcke-energimineraler7
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring797.789B CHF0.16%−1.03%58Finans3
Förlag: tidningar2.14B CHF4.46%+8.55%1.054KKonsumentservice2
Massa och papper16.809B CHF4.76%+6.88%119Processindustrier2
Järnvägar2.037B CHF2.21%+1.36%1.093KTransporter3
Fastighetsutveckling57.727B CHF3.61%−0.04%16.26KFinans26
Fastighetsfond38.41B CHF6.18%+0.09%76Finans5
Rekreationsprodukter5.663B CHF6.07%+2.08%6Konsumentvaror1
Regionala banker83.543B CHF5.53%−0.15%105.832KFinans23
Restauranger316.368B CHF2.27%−0.77%34Konsumentservice3
Halvledartillverkare4.106T CHF0.64%+1.81%12.803KElektronisk teknik30
Specialbutiker445.179B CHF1.64%−0.49%2.127KDetaljhandel10
Special telekommunikationer21.293B CHF6.35%−5.05%8KKommunikationer1
Stål161.767B CHF4.97%−2.12%1.037KIcke-energimineraler5
Telekommunikationsutrustning5.601T CHF0.63%+0.42%18.302KElektronisk teknik9
Textiler2.398B CHF9.50%−1.87%200.583KProcessindustrier2
Tobak405.564B CHF6.81%−0.04%97Icke hållbara konsumentprodukter5
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner320.519B CHF1.78%+0.38%8.851KProducenttillverkning9
Grossistdistributörer66.089B CHF8.78%+0.08%9.46KDistributionstjänster5
Trådlös telekommunikation402.262B CHF7.25%−0.15%62.046KKommunikationer4