Aktiemarknadssektorer ‒ Schweiz

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster992.113B CHF0.82%−0.77%7.488K418
Kommunikationer578.437B CHF5.94%−0.67%99.736K28
Konsumentvaror2.263T CHF1.55%−0.17%110.839K734
Icke hållbara konsumentprodukter5.408T CHF2.56%−0.13%69.822K973
Konsumentservice951.41B CHF1.35%0.36%10.62K726
Distributionstjänster108.348B CHF6.38%−0.17%7.79K418
Elektronisk teknik9.624T CHF0.69%0.22%29.134K972
Energimineraler2.595T CHF4.29%0.92%14.819K316
Finans5.202T CHF2.85%−0.22%430.419K11166
Hälsotjänster506.044B CHF1.60%6.45%11.488K36
Hälsoteknik6.398T CHF2.19%0.45%17.921K3102
Industriella tjänster57.705B CHF2.09%3.40%3.863K311
Diverse4.574B CHF7.02%−0.74%6.279K11467
Icke-energimineraler881.976B CHF4.77%−0.70%46.219K424
Processindustrier297.187B CHF3.29%−1.99%3.931K734
Producenttillverkning1.725T CHF2.01%−0.12%26.36K886
Detaljhandel4.224T CHF0.60%−1.24%57.218K634
Tekniska tjänster13.24T CHF0.60%−0.59%41.722K461
Transporter372.987B CHF6.29%−0.38%54.009K520
Verktyg356.486B CHF3.21%−0.96%191.189K418