vdubus

vdubsox

I've been asking for this concept for a while, a simple MA that rides the top side of the trend instead of the bottom, and by accident came across the 'Hull ma' on a TV blog post. I've added another two simple Moving averages to act as strength indicator with close proximity to the price.
The strategy is simple MA cross over but with the early indication using Hull ma gives you a heads up on trend / price reversal.
I'm using this in conjunction with BB set at 34. on a 1/3/5 min charts & Heiken Ashi to smooth out the noise with awesome success trading Binary options.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Script edited by vdubus
study(title="vdubsox ", shorttitle="vdubsox ", overlay=true)

//--------------------Strength indicators MA------------------
m4_src = close
m4_p = input(5, title="Strength indicator MA4:")

plot(sma(m4_src, m4_p), color=red, linewidth=3, title="Strength indicator MA4")

m5_src = close
m5_p = input(8, title="Strength indicator MA5:")

plot(sma(m5_src, m5_p), color=blue, linewidth=3, title="Strength indicator MA5")

//=============Hull MA==============================

source = close, length = input(9, minval=1)
hullma = wma(2*wma(source, length/2)-wma(source, length), round(sqrt(length)))
plot(hullma)