HayeTrading

ROC vs BTC

This is a modification of my Rate of Change Percentile script, used to compare the current ticker (e.g. Altcoins) to BTC.

Essentially we are looking at (Current Ticker ROC percentile) vs (Bitcoin ROC percentile).

In other words, we are using the ROC value of both the current ticker and BTC, and ranking each based on their previous ROC.

We compare the rankings to gauge the relative overperformance or underperformance of the current ticker vs BTC.

The blue line is BTC, the columns are the current ticker.
Green columns above the blue line indicate positive ROC and current ticker has higher ROC ranking than BTC.
Red columns below the blue line indicate negative ROC and current ticker has a higher ROC ranking than BTC.


*** PLEASE LEAVE A LIKE AND FOLLOW IF YOU ENJOY THE SCRIPT ***

Any questions, comments or feedback I'd love to hear from you below!

discord.gg/mFYvr2bGtu - FREE Trading Chat Rooms
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?