FieryTrading

Stochastic Trend

FieryTrading Premium Uppdaterad   
Dear community,

I've made another simple trading bot for you to use. This bot is based on the Stochastic Oscillator. It only produces long trades currently.

I changed the oscillation period to a much longer one, which in turn creates opportunities to trade long term trends.
The bot goes long when the Entry lines is crossed from below and it will close its long position once the Exit line has been crossed from above.
Release Notes:
Added alerts

🎯Crypto Signals & EXCLUSIVE analyses: https://t.me/FieryTradingChannel

📈Try my Premium Signals for 🚨FREE🚨: https://t.me/FT_Futures_free

🔥Premium channel & 💎Contact: http://www.fierytrading.com

💰Lower Your Trading Fees: https://taplink.cc/fierytrading
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?