cheatcountry

Ehlers Spearman Rank Indicator [CC]

The Spearman Rank Indicator was created by John Ehlers (Stocks and Commodities July 2020 pg 6) and this works well as a trend confirmation indicator. This is obviously his take on the Spearman Ranking Correlation and make sure to let me know what you think! Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you want me to publish!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer