cheatcountry

Ehlers Spearman Rank Indicator [CC]

The Spearman Rank Indicator was created by John Ehlers (Stocks and Commodities July 2020 pg 6) and this works well as a trend confirmation indicator. This is obviously his take on the Spearman Ranking Correlation and make sure to let me know what you think! Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you want me to publish!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?