UberTradingSystems

ADL - Accumulation Distribution Line [UTS]

an underlying asset.

It is determined by the changes in price and volume . The volume acts as a weighting coefficient at the change of price — the higher the coefficient (the volume ) is the greater the contribution of the price change (for this period of time) will be in the value of the indicator. The indicator is also known as Accumulation / Distribution Index.

Common known variants of this type of indicator are the On Balance Volume , Chaikin Oscillator or Chaikin Money Flow .

Based on https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/volume_indicators/ad

Visit http://ubertradingsystems.com or send a direct message for information about indicator access.

Tip Jar:
BTC: 1LxGCMsv8xBN2daDRsbDYuwHK5wiggn3S8
ETH: 0x21493d3848fa6C3f63F5E429bc603Ed25926EFA9
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?