Chaikin Oscillator (CHO)

Chaikin Oscillator (CHO)

Chaikinoscillatorn är i botten en indikator på en indikator. Chaikinoscillatorn tar ackumulering/distribution (ADL) och tillämpar två exponentiella rörliga medelvärden av varierande längd till linjen. Chaikinoscillatorns värde erhålls sedan genom att subtrahera ADL:s längre EMA-term från ADL:s kortare EMA-term. I slutändan tjänar detta som ett sätt att mäta ADL-momentet genom att rita en linje som fluktuerar mellan positiva och negativa värden. Att vara medveten om förändringar i momentum kan hjälpa en handlare eller teknisk analytiker att förutse trendförändringar eftersom förändringar i momentum ofta föregår förändringar i trenden.
 
Läs mer om Chaikin Oscillator