Elliott Wave

Elliott Wave-teorin är en av de mest accepterade och mest använda formerna av teknisk analys. Den beskriver den naturliga rytmen för masspsykologi på marknaden, som manifesterar sig i vågor. Essensen av Elliott-vågor är att priserna växlar mellan impulsiva faser som etablerar en trend och korrigeringsfaser som leder trenden bakåt. I sin mest grundläggande och raka form innehåller impulser 5 lägre grader av vågor och korrigeringar 3 lägre grader av vågor.
 
Elliott Wave är fraktal och det underliggande mönstret förblir konstant. 5 + 3-vågorna definierar en komplett cykel. De kan bilda olika mönster som ending diagonals, expanded flats, zigzag corrections och trianglar. Femton olika grader av vågor kan identifieras med vart och ett av de 5 smarta ritverktygen, så att användarna visuellt kan identifiera olika grader av vågor på ett diagram. Nyckeln till handel med Elliott-vågor är att räkna dem korrekt för vilket det finns regler och riktlinjer.
Visa fler skript
1
23
...
8
1
2
...
8