Wendy's Company (The)

WEN NASDAQ
WEN
Wendy's Company (The) NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

WEN financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Wendy's Company (The)

Totala tillgångar för WEN gällande Q3 21 uppgår till 5.16B, 0.19% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 0.38% under Q3 21 till 4.61B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share