Wendy's Company (The)

WEN NASDAQ
WEN
Wendy's Company (The) NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

WEN financial statements: Kassaflöde

An in-depth look to Wendy's Company (The) operating, investing, and financing activities

WEN fritt kassaflöde för Q3 21 är 98.59M. Gällande 2020, WEN var fritt kassaflöde 215.39M och kassaflödet var 284.36M.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde