Johnson & Johnson JNJ

JNJNYSE
JNJ
Johnson & JohnsonNYSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Health Technology
Bransch: Pharmaceuticals: Major
Johnson & Johnson är ett holdingbolag som ägnar sig åt utveckling och forskning liksom tillverkning och försäljning av produkter inom hälsovårdsområdet. De verkar inom följande segment: Konsumenthälsa, läkemedel och medicintekniska produkter. Segmentet konsumenthälsa omfattar produkter som används inom babyvård, munvård, skönhet, receptfria läkemedel, kvinnors hälsa och sårvård. Läkemedelssegmentet fokuserar på terapeutiska områden som immunologi, infektionssjukdomar, neurovetenskap, onkologi, pulmonell hypertoni samt kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar. Segmentet medicintekniska produkter erbjuder produkter som används inom ortopedi, kirurgi, kardiovaskulär och neurovaskulär medicin samt ögonhälsa. Företaget grundades 1886 av Robert Wood Johnson I, James Wood Johnson och Edward Mead Johnson Sr. och har sitt huvudkontor i New Brunswick i New Jersy.