Johnson & Johnson JNJ

JNJ NYSE
JNJ
Johnson & Johnson NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

JNJ aktiediagram

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Börja handla
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Hälsoteknik
Bransch: Läkemedel: större
Johnson & Johnson är ett holdingbolag som bedriver forskning och utveckling, tillverkning och försäljning av en rad produkter inom hälsovårdsområdet. Den verkar genom tre segment: Konsument-, läkemedels- och medicintekniska produkter. Dess främsta fokus är produkter relaterade till människors hälsa och välbefinnande. Konsumentsegmentet innehåller en rad produkter som används inom barnomsorg, oralvård, hudvård, receptfria läkemedel, kvinnors hälsa och sårvårdsmarknader. Läkemedelssegmentet är inriktat på fem terapeutiska områden, inklusive immunologi, infektionssjukdomar, neurovetenskap, onkologi och kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar. Segmentet Medical Devices innehåller en rad produkter som används inom ortopediska, kirurgiska, hjärt-, diabetes- och synvårdsområden. Dess forskningsanläggningar är belägna i USA, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Israel, Japan, Nederländerna, Singapore, Schweiz och Storbritannien.