TWITTER INC
TWTR NYSE

TWTR
TWITTER INC NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

TWTR aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Tekniska tjänster
Bransch: Internetprogramvara / tjänster
Twitter, Inc. erbjuder produkter och tjänster för användare, annonsörer, utvecklare och datapartner. Bolagets produkter och tjänster omfattar Twitter, Periscope, Promoted Tweets, Promoted Accounts och Promoted Trends. Deras Twitter är en plattform där användaren kan uttrycka sig och konversera i realtid. Periskop-sändningar kan också ses via Twitter samt i en webbläsare för stationär dator eller mobil enhet. Med bolagets Promoted Products kan annonsörer marknadsföra sina varumärken, produkter och tjänster samt förstärka sin synlighet och räckvidd och utvidga samtalet kring sina reklamkampanjer. Promoted Accounts visas i samma format och på samma ställe som konton som föreslås av dess Who to Follow-rekommendationsmotor eller, i vissa fall, i Tweets på en användares tidslinje. Promoted Trends visas längst upp i listan med populäraste ämnen för en hel dag i ett visst land eller globalt sett. Bolagets MoPub är ett mobilfokuserat annonsutbyte. Twitter Audience Platform är ett reklamutbud.

Breaking news