trading-rafa

EURUSD - GANN FAN from 08/OCT/2007 x 1 usd

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
What does happened the last October, 8 - 2007 ?

Here you can see a weekly chart of Eur & Usd showing a Gann Fan tool in this date at the level of 1 usd.

The close price is expressed by a Weighted Moving average (48 bars/weeks and a offset of 12 bars/weeks)

As you can see, the division lines 1/8 and 1/2 of Gann Fan Tool perfectly match that the trends marked as that average.

surprising coincidence or something else?
Kommentera: Ok, as the chart is weekly the event is not a exact day date.
The question can be ...

What does happened during the first half of October-2007 ?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.