Aktiemarknadsindustrier ‒ Indonesien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
18035.460B-1.26%1.204MKommersiella tjänster3
2145.747B-1.32%400.400KElektronisk teknik1
247735.420B2.46-0.05%9.335MProcessindustrier38
5597.976B0.04-0.70%815.406KTransporter9
1971.966B8.19%106.210MTransporter3
1533.140B-3.72%14.862KIcke-energimineraler3
7093.786B0.11-4.48%770.181KIcke hållbara konsumentprodukter9
1340.064B0.693.90%1.382MDetaljhandel1
20196.705B3.492.68%4.601MProducenttillverkning5
33895.046B0.00-0.14%132.076KKonsumentvaror3
22872.324B4.81-0.96%99.311KIcke hållbara konsumentprodukter2
9728.435B0.43-4.49%2.654MIcke hållbara konsumentprodukter3
26169.805B0.60-1.21%85.468MKonsumentservice6
11318.996B3.980.04%413.790KProducenttillverkning4
4388.587B-1.92%29.118MKonsumentservice1
258.206B12.50%50.504MDetaljhandel1
2531.414B3.381.64%2.060MProcessindustrier2
80.300B-2.74%2.404MProcessindustrier1
27957.448B2.142.35%38.975MProcessindustrier7
Kol
677855.715B7.28-2.89%43.976MEnergimineraler25
1653.057B2.28-2.59%98.200KKommersiella tjänster1
7427.515B1.74-3.31%3.471MElektronisk teknik1
600.000B1.74-0.44%63.600KElektronisk teknik1
109616.184B2.810.49%10.575MIcke-energimineraler6
13065.857B3.13-0.47%590.550KProcessindustrier13
91782.766B0.044.93%18.810KTekniska tjänster2
33939.261B3.22-0.80%15.121MDetaljhandel5
12535.708B7.831.12%3.515MVerktyg4
5964.255B1.14-0.90%253.063KProducenttillverkning7
1052.240B-1.52%364.300KElektronisk teknik1
9585.145B3.98-1.05%9.398MDistributionstjänster6
4164.804B0.00-4.54%70.334KDetaljhandel4
718.875B-2.18%396.318KKonsumentvaror2
183409.693B0.83-1.40%89.040MIndustriella tjänster33
237.647B0.00%9.500KIndustriella tjänster1
119426.390B0.94-0.64%1.581MFinans18
36407.786B2.22-0.37%19.654MFinans5
37968.555B2.162.08%1.426MDistributionstjänster5
97149.005B0.892.23%44.872MDetaljhandel4
12057.050B0.25-0.13%100Icke hållbara konsumentprodukter3
50919.039B1.651.03%9.583MIcke hållbara konsumentprodukter12
257364.765B0.411.65%7.414MIcke hållbara konsumentprodukter13
73056.008B0.740.45%21.933MIcke-energimineraler7
41070.930B7.34-4.78%130.625MVerktyg3
12495.934B1.740.20%312.295KKonsumentvaror6
15977.273B2.430.62%20.338MDetaljhandel2
34782.996B0.09-0.39%50.336MKonsumentvaror8
89396.747B1.040.92%11.963MHälsotjänster8
21607.376B0.071.08%79.161MKonsumentservice20
199497.714B3.030.34%11.165MIcke hållbara konsumentprodukter7
1058.043B0.00%3.400KProducenttillverkning1
345.870B0.62%579.430KProducenttillverkning2
247239.507B0.73-0.64%9.552MProcessindustrier7
25481.386B1.00-0.46%170.203KTekniska tjänster7
4702.265B8.01-0.65%614.258KFinans3
26383.876B-1.56%139.556MDetaljhandel1
5697.715B-1.14%529.416KTekniska tjänster5
25921.909B0.00-0.41%10.623MFinans9
5955.607B1.890.27%263.788KFinans4
52250.330B0.14-0.93%4.350MFinans3
195641.978B0.701.87%11.749MFinans7
30504.372B1.78-4.69%27.525MKommunikationer2
102840.561B0.91-0.32%10.064MTransporter20
12631.940B0.000.00%6.780MKonsumentservice1
8727.909B3.63-0.12%1.476MDistributionstjänster6
24544.510B0.00-1.94%350.675MHälsotjänster4
1102.787B1.48-2.96%258.387KProducenttillverkning5
41544.372B1.71-2.07%22.575MKommersiella tjänster14
23968.571B1.44-0.56%5.608MProducenttillverkning7
107596.131B4.30-4.11%4.748MKonsumentvaror3
81143.652B0.00-0.64%2.516MKonsumentservice6
3445.000B0.141.03%628.762KFinans6
4894.238B0.02-2.59%7.993MProducenttillverkning5
25437.039B0.12-2.75%78.953MEnergimineraler6
14505.269B0.54-1.08%50.247MEnergimineraler2
2946.210B0.00-2.55%796.941KIndustriella tjänster6
4143.937B0.21-1.71%2.903MKonsumentservice4
939.474B4.90-0.98%3.865MKonsumentvaror1
171851.386B0.32-5.01%50.732MIcke-energimineraler7
59446.830B0.44-1.67%37.367MTransporter14
403279.755B-2.82%1.099BTekniska tjänster11
261.905B2.02%1.347MKommersiella tjänster1
110272.401B2.52-0.26%17.022MHälsoteknik9
29024.257B3.890.51%11.906MHälsoteknik1
87517.795B1.06-2.60%118.585MIcke-energimineraler6
5705.935B3.17-1.64%5.703KFinans5
132.292B0.00%11.900KKonsumentservice1
826.537B4.76%163.826MKonsumentservice1
80522.773B0.81-0.81%2.351MProcessindustrier7
207431.365B1.11-0.31%9.152MFinans66
552.939B4.04%104.606MFinans1
177.940B-1.61%6.732MKonsumentvaror1
2526015.904B2.91-0.25%69.697MFinans40
12163.365B0.490.99%77.444KKonsumentservice7
241.766B-1.69%10.979MElektronisk teknik1
21515.174B3.92-0.61%33.151MDetaljhandel7
220094.254B0.52-0.37%34.109MKommunikationer9
19144.173B0.80-2.39%91.848MIcke-energimineraler8
266.832B2.75%9.600KElektronisk teknik1
18903.197B4.22-1.40%1.038MProcessindustrier15
174046.485B4.260.70%9.212MIcke hållbara konsumentprodukter4
3001.960B0.10-2.13%3.313MTransporter5
396.212B-3.76%79.041MProducenttillverkning1
272682.282B4.03-3.70%64.291MDistributionstjänster16
534349.359B4.310.91%72.264MKommunikationer4
Ladda fler