Aktiemarknadsindustrier ‒ Indonesien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster6.106T IDR1.69%6.039MKommersiella tjänster5
Rymd & försvarElektronisk teknik1
Jordbruksvaror / Fräsning215.694T IDR3.18%−0.05%6.519MProcessindustrier39
Flygfrakt / kurirer3.634T IDR0.37%−0.48%8.25MTransporter10
Flygbolag10.061T IDR0.00%28.856MTransporter4
Alternativ kraftproduktion63.957T IDR0.70%3.65%144.239MVerktyg1
Aluminium1.161T IDR3.45%339.338KIcke-energimineraler3
Kläder / skodon3.568T IDR1.35%3.66%7.845MIcke hållbara konsumentprodukter8
Kläder / skodon detaljhandel424.8B IDR0.00%300Detaljhandel2
Bildelar: OEM38.521T IDR3.45%−0.53%1.759MProducenttillverkning6
Eftermarknad för bilar31.707T IDR0.90%0.02%153.994KKonsumentvaror4
Drycker: med alkohol24.009T IDR4.03%−0.13%384.513KIcke hållbara konsumentprodukter4
Drycker: alkoholfria14.027T IDR0.14%−0.74%636.77KIcke hållbara konsumentprodukter4
Radio/TV50.353T IDR2.02%−1.40%19.67MKonsumentservice6
Byggprodukter8.886T IDR6.82%−0.23%598.544KProducenttillverkning5
Kabel- / satellit-TV2.321T IDR−1.85%80.481MKonsumentservice1
Kemikalier: jordbruk4.131T IDR3.72%0.08%30.794KProcessindustrier2
Kemikalier: större diversifierad219.23B IDR0.00%−2.19%438.5KProcessindustrier2
Kemikalier: specialkemikalier270.591T IDR0.91%0.57%14.552MProcessindustrier8
Kol1196.709T IDR7.01%−0.73%10.645MEnergimineraler32
Kommersiell tryckning / formulär8.758T IDR1.34%−1.06%8.832MKommersiella tjänster2
Datortillbehör6.138T IDR2.90%0.00%2.027MElektronisk teknik1
Datorbehandling hårdvara1.213T IDR3.86%−2.08%716.291KElektronisk teknik2
Konstruktionsmaterial122.967T IDR2.05%0.13%4.65MIcke-energimineraler8
Containrar / förpackningar11.961T IDR2.43%−0.50%221.812KProcessindustrier15
Kontraktsborrning822.261B IDR−6.15%16.514MIndustriella tjänster1
Dataprocesseringstjänster83.227T IDR0.05%−0.03%72.363KTekniska tjänster3
Varuhus41.085T IDR4.09%1.63%11.274MDetaljhandel6
Apotekskedjor5.424T IDR−2.05%4.937KDetaljhandel2
Elektroniska hjälpmedel15.711T IDR6.81%−1.26%2.666MVerktyg4
Elektriska produkter8.986T IDR0.79%−0.97%140.6KProducenttillverkning8
Elektroniska komponenter160.65B IDR3.97%−1.05%7.5KElektronisk teknik1
Elektronisk produktionsutrustning1.19T IDR2.47%−0.88%74.3KElektronisk teknik1
Elektronikdistributörer9.327T IDR3.64%1.31%10.479MDistributionstjänster7
Butiker för elektronik / vitvaror3.234T IDR0.18%0.66%5.452MDetaljhandel5
Elektronik / vitvaror640.55B IDR6.48%6.488KKonsumentvaror2
Ingenjörsvetenskap och konstruktion51.746T IDR4.09%−0.31%5.662MIndustriella tjänster33
Miljötjänster237.649B IDR0.00%300Industriella tjänster1
Finans / Uthyrning / Leasing105.588T IDR3.56%−0.59%5.555MFinans24
Finansiella konglomerat23.824T IDR4.25%2.07%39.463MFinans4
Livsmedel distributörer40.308T IDR2.22%0.79%338.788KDistributionstjänster9
Livsmedelsbutiker138.724T IDR0.82%−0.20%4.744MDetaljhandel3
Livsmedel: större diversifierade1.652T IDR1.17%−0.05%1.573MIcke hållbara konsumentprodukter3
Livsmedel: kött / fisk / mejeri89.195T IDR0.88%0.27%6.679MIcke hållbara konsumentprodukter14
Livsmedel: specialiteter / godis319.86T IDR2.00%0.19%1.884MIcke hållbara konsumentprodukter17
Skogsprodukter143.11T IDR0.34%1.89%61.447MIcke-energimineraler8
Gasdistributörer38.989T IDR8.94%−0.81%18.171MVerktyg4
Heminredning13.297T IDR0.30%−2.06%556.212KKonsumentvaror7
Hemförbättringskedjor16.215T IDR3.47%0.00%19.71MDetaljhandel2
Hem byggnadsindustrin5.038T IDR0.08%−0.40%166.143KKonsumentvaror8
Sjukhus / vård administration111.687T IDR0.80%−0.22%3.469MHälsotjänster10
Hotell / resorts / kryssningslinjer17.38T IDR0.62%−0.08%55.57MKonsumentservice20
Hushåll / personlig vård153.327T IDR3.68%2.49%8.992MIcke hållbara konsumentprodukter9
Industrimaskiner353.443B IDR−2.16%186.671KProducenttillverkning3
Industriella specialiteter41.91T IDR3.65%0.06%2.075MProcessindustrier7
Informationsteknologitjänster19.223T IDR3.34%−0.44%1.398MTekniska tjänster11
Internet detaljhandel23.502T IDR−0.88%29.794MDetaljhandel1
Internetprogramvara / tjänster5.75T IDR0.32%284.142KTekniska tjänster6
Investmentbanker / mäklare23.132T IDR0.77%0.40%791.445KFinans8
Investmenthanterare7.544T IDR1.43%0.54%738.678KFinans5
Investmentbolag / aktiefondDiverse36
Livs- / sjukförsäkring32.379T IDR−1.68%152.616KFinans3
Stora banker1702.785T IDR2.52%−0.53%14.844MFinans27
Stora telekommunikationer37.3T IDR1.81%0.83%4.266MKommunikationer4
Sjöfart90.911T IDR2.27%−0.91%9.566MTransporter22
Distributörer av medicinska produkter18.346T IDR6.34%0.25%704.601KDistributionstjänster10
Medicinska specialistområden5.903T IDR1.45%−1.85%20.457MHälsoteknik2
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster27.761T IDR0.80%0.04%125.835MHälsotjänster5
Metallfabrikation731.301B IDR3.00%2.61%5.19KProducenttillverkning3
Diverse kommersiella tjänster21.822T IDR0.50%−0.70%10.359MKommersiella tjänster17
Övrig tillverkning20.406T IDR0.81%−0.66%7.749MProducenttillverkning6
Motorfordon12.748T IDR0.32%−0.64%35.07MKonsumentvaror3
Filmer / underhållning68.128T IDR0.01%4.67%11.546MKonsumentservice10
Multilinjeförsäkring6.902T IDR2.43%−0.22%1.296MFinans6
Kontorsutrustning / material1.173T IDR0.41%−1.92%103.019KProducenttillverkning4
Olje- och gasproduktion52.763T IDR2.21%−2.97%130.33MEnergimineraler5
Raffinering/marknadsföring av olja15.908T IDR4.87%−4.31%29.861MEnergimineraler2
Tjänster / utrustning för oljefält1.871T IDR0.14%−4.98%7.016MIndustriella tjänster5
Övriga konsumenttjänster6.586T IDR0.27%−0.60%1.211MKonsumentservice5
Övriga konsumentspecialiteter2.091T IDR2.64%−1.34%4.681MKonsumentvaror1
Övriga metaller / mineraler278.508T IDR1.00%−0.99%47.545MIcke-energimineraler9
Övrig transport62.929T IDR1.34%1.11%17.54MTransporter18
Paketerad programvara112.492T IDR0.00%−2.45%763.461MTekniska tjänster10
Personaltjänster437.367B IDR−0.87%101.1KKommersiella tjänster1
Läkemedel: större101.038T IDR2.33%0.41%8.867MHälsoteknik7
Läkemedel: övriga17.563T IDR6.19%0.00%5.695MHälsoteknik1
Ädelmetaller559.507T IDR0.36%−0.98%25.335MIcke-energimineraler10
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring8.264T IDR1.65%−0.40%5.47KFinans7
Förlag: tidningar383.629B IDR1.87%65.513MKonsumentservice2
Massa och papper95.557T IDR0.40%−2.02%2.216MProcessindustrier5
Fastighetsutveckling247.423T IDR1.31%0.03%6.092MFinans75
Fastighetsfond280B IDR0.00%1.45%600Finans1
Rekreationsprodukter71.75B IDR0.00%3.8KKonsumentvaror1
Regionala banker1592.846T IDR4.49%−0.30%27.73MFinans22
Restauranger11.832T IDR0.83%23.505KKonsumentservice8
Specialbutiker85.342T IDR0.25%0.05%19.17MDetaljhandel7
Special telekommunikationer121.693T IDR1.10%−2.96%16.141MKommunikationer7
Stål14.895T IDR0.28%0.04%4.855MIcke-energimineraler8
Telekommunikationsutrustning862.92B IDR2.24%−2.86%22KElektronisk teknik1
Textiler14.395T IDR2.80%−0.24%84.608KProcessindustrier13