Aktiemarknadsindustrier ‒ Indonesien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
22644.301B0.97%13.178MKommersiella tjänster2
2625.716B2.15%1.614MElektronisk teknik1
208362.245B1.47%10.167MProcessindustrier32
6995.355B2.86%11.428MTransporter10
866.365B-0.96%222.216KTransporter3
447.072B2.60%51.696KIcke-energimineraler3
4213.164B1.70%474.304KIcke hållbara konsumentprodukter8
351.549B0.50%304.500KDetaljhandel1
15811.929B-1.00%1.010MProducenttillverkning4
29772.765B2.38%850.750KKonsumentvaror3
20158.508B-1.61%65.300KIcke hållbara konsumentprodukter2
7972.879B-1.40%3.203MIcke hållbara konsumentprodukter3
42369.717B4.00%48.317MKonsumentservice6
8783.030B0.41%834.511KProducenttillverkning4
10878.015B0.00%35.973MKonsumentservice1
831.998B-3.02%41.036MDetaljhandel1
4402.529B-2.33%1.673MProcessindustrier2
24170.362B-0.99%4.944MProcessindustrier8
Kol
213951.028B-1.51%30.527MEnergimineraler21
1858.619B0.00%116.900KKommersiella tjänster1
6727.733B6.20%14.040MElektronisk teknik1
198.333B1.68%10.051MElektronisk teknik1
116824.763B-0.49%5.934MIcke-energimineraler8
12761.038B-0.18%8.428MProcessindustrier12
107684.223B9.19%41.402KTekniska tjänster2
40524.298B0.23%44.692MDetaljhandel5
29472.086B-0.08%2.230MVerktyg6
5963.923B0.24%1.715MProducenttillverkning6
1530.531B2.78%48.615MElektronisk teknik1
516.313B0.79%9.284MElektronisk teknik1
19882.236B-2.19%55.139MDistributionstjänster5
3792.876B14.83%3.268MDetaljhandel4
1206.893B0.15%1.505MKonsumentvaror3
99422.712B0.32%32.633MIndustriella tjänster33
107.445B0.00%6.519MIndustriella tjänster1
110916.206B0.43%47.999MFinans20
53819.351B-0.22%7.419MFinans7
7538.522B0.15%20.993KDistributionstjänster4
74798.116B2.42%21.964MDetaljhandel4
11091.083B6.22%2.229KIcke hållbara konsumentprodukter2
56066.142B0.43%10.294MIcke hållbara konsumentprodukter12
242325.851B-0.24%5.681MIcke hållbara konsumentprodukter11
100419.491B2.24%39.629MIcke-energimineraler7
27392.904B-3.10%171.823MVerktyg1
12214.949B-0.37%140.444KKonsumentvaror5
23540.537B-1.82%16.531MDetaljhandel1
15877.749B2.10%14.776MKonsumentvaror13
79413.266B0.06%15.022MHälsotjänster8
17593.319B-0.73%187.070KKonsumentservice17
189686.511B-1.17%34.559MIcke hållbara konsumentprodukter7
1058.043B0.00%27.400KProducenttillverkning1
605.324B-2.10%460.693KProducenttillverkning3
168389.116B-0.39%4.134MProcessindustrier7
29425.093B1.13%805.016KTekniska tjänster6
4604.540B1.40%1.054MFinans3
88118.023B0.58%95.646MDetaljhandel1
8283.922B-0.31%3.261MTekniska tjänster5
21942.837B-1.47%12.346MFinans9
6694.556B-0.33%586.393KFinans3
18575.021B-1.45%29.546KFinans2
344298.291B4.48%48.052MFinans7
382749.090B2.43%110.251MKommunikationer3
68477.755B-0.09%16.802MTransporter18
11110.816B-0.60%50.605MKonsumentservice1
9416.587B-0.01%1.125MDistributionstjänster6
15141.750B6.19%515.777MHälsotjänster2
3193.721B-2.88%21.695MProducenttillverkning7
34202.603B0.19%7.229MKommersiella tjänster16
16768.238B1.35%1.971MProducenttillverkning5
84671.828B-4.95%10.346MKonsumentvaror2
16453.167B0.47%6.933MKonsumentservice4
4703.361B-1.03%1.431MFinans6
5690.040B-0.30%9.100MProducenttillverkning5
20564.713B-2.18%104.973MEnergimineraler6
7912.672B0.00%18.459MEnergimineraler2
3663.269B-1.51%1.707MIndustriella tjänster6
3730.874B-0.88%1.036MKonsumentservice4
1022.368B-0.90%6.734MKonsumentvaror1
128224.406B0.77%56.518MIcke-energimineraler8
63961.318B0.21%8.175MTransporter13
18182.667B0.98%21.765MTekniska tjänster9
260.495B0.00%163.800KKommersiella tjänster1
2800.000B0.00%8.200KHälsoteknik1
21989.207B-0.22%436.728KHälsoteknik4
75174.480B0.61%27.798MHälsoteknik3
84848.109B0.10%97.938MIcke-energimineraler6
1363.060B0.02%5.970KFinans4
143.933B-3.68%14.100KKonsumentservice1
1556.646B2.65%25.308MKonsumentservice1
65949.922B-0.87%10.520MProcessindustrier6
188942.317B-0.29%55.172MFinans57
368.626B-4.55%37.020MFinans1
318.570B6.31%865.360MKonsumentvaror1
2315845.148B-0.31%103.766MFinans40
12813.480B-0.00%9.706KKonsumentservice5
33551.202B0.27%18.668MDetaljhandel8
245266.422B0.31%40.687MKommunikationer9
22707.188B-0.21%35.037MIcke-energimineraler8
288.864B1.69%106.500KElektronisk teknik1
13676.781B-0.22%5.355MProcessindustrier16
177011.997B-0.88%17.658MIcke hållbara konsumentprodukter4
158.746B0.27%36.670MTransporter3
53.450B0.00%2.500KProducenttillverkning1
229592.541B1.07%41.916MDistributionstjänster13
142119.718B-0.36%733.005MKommunikationer3
Ladda fler