Aktiemarknadssektorer ‒ Indonesien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster38.561T IDR0.59%1.42%40.297M425
Kommunikationer678.227T IDR3.17%−0.15%1.184M315
Konsumentvaror63.69T IDR0.67%0.76%634.645K726
Icke hållbara konsumentprodukter779.243T IDR2.91%0.02%250.56K863
Konsumentservice167.449T IDR0.68%0.34%8.817M752
Distributionstjänster342.708T IDR8.72%−0.37%1.86M450
Elektronisk teknik9.355T IDR2.99%0.32%57.318K67
Energimineraler1254.606T IDR6.85%−0.91%2.09M339
Finans3710.833T IDR3.32%0.00%2.315M11182
Hälsotjänster139.142T IDR0.80%−0.94%43.713M215
Hälsoteknik123.262T IDR2.86%−0.82%285.149K310
Industriella tjänster56.424T IDR3.76%−0.31%1.63M440
Diverse135
Icke-energimineraler1118.422T IDR0.70%0.92%5.466M646
Processindustrier648.633T IDR1.86%0.00%633.764K891
Producenttillverkning78.652T IDR2.79%−0.42%195.177K836
Detaljhandel314.496T IDR1.14%0.15%652.585K829
Tekniska tjänster217.673T IDR0.31%−0.41%182.939M430
Transporter163.541T IDR1.81%0.15%21.095M560
Verktyg113.748T IDR4.40%−0.10%5.079M39