Aktiemarknadssektorer ‒ Japan

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster18.971T JPY2.37%−0.19%1.283M5329
Kommunikationer41.608T JPY2.90%−0.52%51.041M323
Konsumentvaror97.378T JPY2.89%−1.91%15.675M8133
Icke hållbara konsumentprodukter44.902T JPY2.30%−0.38%1.869M9184
Konsumentservice23.948T JPY0.79%+0.18%1.123M10230
Distributionstjänster35.288T JPY2.92%−0.94%2.151M4227
Elektronisk teknik81.662T JPY1.48%−0.68%2.984M9232
Energimineraler6.589T JPY3.53%−1.75%6.431M39
Finans127.42T JPY3.34%−0.63%10.495M13387
Hälsotjänster962.368B JPY1.82%+0.57%211.564K335
Hälsoteknik60.59T JPY1.86%−0.47%2.234M5130
Industriella tjänster11.929T JPY2.97%−0.44%519.722K3166
Diverse14.622B JPY1.59%+1.32%26.7K1300
Icke-energimineraler14.643T JPY3.47%−0.35%1.893M590
Processindustrier50.152T JPY2.59%−1.29%3.174M8256
Producenttillverkning112.035T JPY2.21%−1.08%1.917M9523
Detaljhandel43.596T JPY1.54%+0.20%1.392M10250
Tekniska tjänster49.909T JPY1.17%+0.39%2.362M4554
Transporter31.231T JPY2.09%−0.06%1.712M6113
Verktyg11.053T JPY2.17%−0.69%2.815M334