Aktiemarknadsindustrier ‒ Japan

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster2.391T JPY2.59%0.47%619.908KKommersiella tjänster52
Rymd & försvar3.897T JPY1.82%−0.35%2.09MElektronisk teknik11
Jordbruksvaror / Fräsning6.045T JPY2.84%−1.43%4.029MProcessindustrier28
Flygfrakt / kurirer4.175T JPY2.58%0.58%417.195KTransporter31
Flygbolag2.908T JPY0.63%1.46%2.642MTransporter5
Alternativ kraftproduktion937.395B JPY1.06%−1.72%1.24MVerktyg6
Aluminium386.957B JPY2.87%−1.36%151.265KIcke-energimineraler5
Kläder / skodon3.956T JPY1.78%−0.32%425.266KIcke hållbara konsumentprodukter40
Kläder / skodon detaljhandel12.353T JPY0.95%−0.68%557.495KDetaljhandel36
Bildelar: OEM16.36T JPY2.34%−0.73%692.5KProducenttillverkning92
Eftermarknad för bilar5.863T JPY3.14%−0.31%765.617KKonsumentvaror6
Drycker: med alkohol5.374T JPY2.31%−1.28%1.057MIcke hållbara konsumentprodukter7
Drycker: alkoholfria2.395T JPY1.63%−0.75%189.65KIcke hållbara konsumentprodukter6
Bioteknik473.109B JPY0.03%0.96%1.081MHälsoteknik18
Radio/TV1.684T JPY2.52%3.51%1.99MKonsumentservice10
Byggprodukter2.784T JPY3.08%−0.99%713.488KProducenttillverkning30
Kabel- / satellit-TV30.133B JPY1.58%155KKonsumentservice1
Kasinon / spel115.783B JPY1.85%−1.79%68.799KKonsumentservice3
Katalog / specialdistribution55.783B JPY3.96%0.20%57.889KDetaljhandel4
Kemikalier: jordbruk283.572B JPY3.14%−0.18%207.13KProcessindustrier7
Kemikalier: större diversifierad13.788T JPY2.89%−1.58%2.114MProcessindustrier29
Kemikalier: specialkemikalier18.195T JPY2.36%−0.56%1.989MProcessindustrier70
Kol36.379B JPY2.44%1.201MEnergimineraler1
Kommersiell tryckning / formulär2.764T JPY1.54%0.12%339.978KKommersiella tjänster31
Datorkommunikation370.12B JPY2.74%0.09%33.152KElektronisk teknik14
Datortillbehör6.89T JPY3.34%−0.54%1.292MElektronisk teknik21
Datorbehandling hårdvara15.849T JPY0.67%−0.88%2.31MElektronisk teknik7
Konstruktionsmaterial1.076T JPY2.66%−0.78%185.461KIcke-energimineraler26
Diverse konsumentvaror38.787B JPY2.91%0.88%31.9KIcke hållbara konsumentprodukter3
Containrar / förpackningar1.58T JPY2.56%−0.82%1.316MProcessindustrier26
Dataprocesseringstjänster1.235T JPY1.18%1.11%190.289KTekniska tjänster30
Varuhus2.972T JPY1.27%0.16%600.883KDetaljhandel14
Reaaffärer239.394B JPY2.57%−0.55%176.602KDetaljhandel6
Apotekskedjor4.385T JPY1.53%−0.60%320.437KDetaljhandel19
Elektroniska hjälpmedel7.093T JPY1.77%−1.86%6.844MVerktyg16
Elektriska produkter14.588T JPY1.92%0.08%1.595MProducenttillverkning51
Elektroniska komponenter7.94T JPY1.67%−0.48%961.449KElektronisk teknik51
Elektronisk utrustning / instrument25.441T JPY0.97%0.08%1.377MElektronisk teknik54
Elektronisk produktionsutrustning7.028T JPY2.02%0.89%1.033MElektronisk teknik30
Elektronikdistributörer2.458T JPY3.02%−0.19%84.109KDistributionstjänster44
Butiker för elektronik / vitvaror1.421T JPY2.40%0.15%1.732MDetaljhandel17
Elektronik / vitvaror9.911T JPY1.83%0.24%2.521MKonsumentvaror19
Ingenjörsvetenskap och konstruktion11.811T JPY2.86%−0.75%392.845KIndustriella tjänster157
Miljötjänster473.924B JPY1.42%−1.92%94.052KIndustriella tjänster6
Finans / Uthyrning / Leasing10.612T JPY3.01%−0.23%1.729MFinans41
Finansiella konglomerat1.18T JPY3.88%0.66%825.791KFinans6
Finansiella förlagsbranschen / tjänster6.982B JPY1.63%0.63%28.434KKommersiella tjänster2
Livsmedel distributörer9.325T JPY2.78%−1.00%1.845MDistributionstjänster29
Livsmedelsbutiker12.277T JPY1.62%−1.29%1.03MDetaljhandel49
Livsmedel: större diversifierade728.031B JPY1.65%−0.00%93.382KIcke hållbara konsumentprodukter14
Livsmedel: kött / fisk / mejeri3.385T JPY2.01%−0.61%319.132KIcke hållbara konsumentprodukter21
Livsmedel: specialiteter / godis11.774T JPY1.44%−0.24%474.019KIcke hållbara konsumentprodukter62
Skogsprodukter350.933B JPY1.52%−0.47%48.586KIcke-energimineraler10
Gasdistributörer3.624T JPY2.29%−1.63%485.842KVerktyg12
Heminredning1.524T JPY3.48%−0.85%569.557KKonsumentvaror9
Hemförbättringskedjor825.953B JPY2.58%0.29%91.147KDetaljhandel12
Hem byggnadsindustrin7.729T JPY3.24%−0.81%616.489KKonsumentvaror44
Sjukhus / vård administration218.984B JPY1.14%2.00%1.03MHälsotjänster14
Hotell / resorts / kryssningslinjer1.323T JPY1.17%0.62%648.737KKonsumentservice17
Hushåll / personlig vård11.656T JPY1.54%−0.66%749.133KIcke hållbara konsumentprodukter30
Industriella konglomerat1.195T JPY2.05%1.03%371.847KProducenttillverkning11
Industrimaskiner62.511T JPY1.64%−0.59%1.219MProducenttillverkning217
Industriella specialiteter6.892T JPY2.03%−1.60%1.427MProcessindustrier54
Informationsteknologitjänster17.824T JPY1.51%−0.20%392.955KTekniska tjänster201
Försäkringsmäklare / tjänster111.924B JPY2.77%2.17%80.004KFinans5
Integrerad olja3.334T JPY3.29%1.44%6.112MEnergimineraler2
Internet detaljhandel3.945T JPY1.47%−0.41%6.585MDetaljhandel30
Internetprogramvara / tjänster17.093T JPY0.70%−1.15%4.755MTekniska tjänster76
Investmentbanker / mäklare6.449T JPY3.00%−0.24%4.252MFinans35
Investmenthanterare701.585B JPY2.88%−0.61%326.203KFinans15
Investmentbolag / aktiefond15.233B JPY3.57%0.25%35.8KDiverse298
Livs- / sjukförsäkring9.85T JPY3.37%−0.43%5.45MFinans5
Stora banker38.801T JPY3.26%0.26%34.434MFinans27
Stora telekommunikationer15.953T JPY2.71%−0.10%102.834MKommunikationer5
Sjöfart5.731T JPY3.43%−2.77%7.222MTransporter20
Media konglomerat17.067B JPY1.11%0.68%43.8KKonsumentservice1
Distributörer av medicinska produkter2.565T JPY2.18%−1.03%222.772KDistributionstjänster21
Medicinska specialistområden17.552T JPY1.07%0.04%957.052KHälsoteknik41
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster644.412B JPY1.93%0.31%276.593KHälsotjänster17
Metallfabrikation2.49T JPY2.43%−0.68%516.022KProducenttillverkning47
Diverse kommersiella tjänster13.06T JPY1.44%0.36%541.386KKommersiella tjänster191
Övrig tillverkning1.48T JPY2.09%0.46%153.682KProducenttillverkning24
Motorfordon62.238T JPY2.29%−0.09%13.24MKonsumentvaror16
Filmer / underhållning11.164T JPY0.40%0.72%1.931MKonsumentservice29
Multilinjeförsäkring5.19T JPY4.24%−0.30%788.785KFinans4
Kontorsutrustning / material873.952B JPY2.54%−0.60%99.008KProducenttillverkning13
Raffinering/marknadsföring av olja3.39T JPY3.61%0.54%8.292MEnergimineraler6
Tjänster / utrustning för oljefält39.85B JPY−0.44%98.4KIndustriella tjänster1
Övriga konsumenttjänster1.838T JPY1.71%0.36%456.228KKonsumentservice56
Övriga konsumentspecialiteter328.297B JPY2.71%−0.20%71.699KKonsumentvaror11
Övriga metaller / mineraler2.258T JPY1.65%−1.39%620.464KIcke-energimineraler16
Övrig transport10.41T JPY0.98%−0.41%368.927KTransporter28
Paketerad programvara12.293T JPY1.42%0.45%417.779KTekniska tjänster245
Personaltjänster2.616T JPY2.55%0.21%193.862KKommersiella tjänster49
Läkemedel: generiska18.319B JPY2.11%798KHälsoteknik1
Läkemedel: större41.781T JPY2.20%−1.13%1.735MHälsoteknik58
Läkemedel: övriga396.324B JPY1.61%0.13%390.002KHälsoteknik11
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring7.651T JPY3.31%−0.36%3.075MFinans4
Förlag: Böcker / tidskrifter486.749B JPY0.94%−0.43%282.299KKonsumentservice14
Förlag: tidningar8.878B JPY1.18%0.92%679Konsumentservice2