Aktiemarknadsindustrier ‒ Japan

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
3768.528B1.43%2.205MKommersiella tjänster46
155.296B-0.02%119.747KElektronisk teknik6
1676.294B0.39%584.396KProcessindustrier20
4513.004B2.02%1.331MTransporter15
2268.688B1.65%3.904MTransporter4
678.404B1.27%1.475MVerktyg3
386.336B-1.05%288.028KIcke-energimineraler4
2488.113B0.05%952.152KIcke hållbara konsumentprodukter31
8919.417B-0.24%495.438KDetaljhandel34
12281.339B-0.22%1.448MProducenttillverkning77
4996.441B0.12%2.183MKonsumentvaror8
5077.187B0.36%2.242MIcke hållbara konsumentprodukter6
3403.741B1.45%560.645KIcke hållbara konsumentprodukter8
1384.612B0.85%634.699KHälsoteknik19
1346.295B0.19%1.075MKonsumentservice10
4362.766B-0.95%894.194KProducenttillverkning45
68.217B-0.87%44.400KKonsumentservice1
119.052B-1.08%96.400KKonsumentservice1
1399.015B1.22%1.520MDetaljhandel6
1236.949B2.04%557.067KProcessindustrier8
4887.822B-0.15%4.859MProcessindustrier20
20813.160B0.68%1.725MProcessindustrier84
Kol
45.840B4.44%3.075MEnergimineraler2
2446.407B0.52%984.137KKommersiella tjänster35
183.364B0.13%88.470KElektronisk teknik11
5090.859B0.35%3.964MElektronisk teknik22
274.201B-0.01%101.459KElektronisk teknik6
1243.338B0.62%286.808KIcke-energimineraler31
234.015B0.08%341.585KIcke hållbara konsumentprodukter4
1233.506B-0.03%672.406KProcessindustrier27
1782.713B0.90%302.066KTekniska tjänster28
1310.850B0.18%1.046MDetaljhandel11
2518.676B1.57%3.918MDetaljhandel11
4997.424B0.66%354.176KDetaljhandel21
4908.752B1.16%5.214MVerktyg16
13478.131B-0.41%1.887MProducenttillverkning51
13687.654B0.44%1.885MElektronisk teknik69
37698.274B0.73%2.032MElektronisk teknik56
10568.188B1.33%1.114MElektronisk teknik39
1660.720B0.53%235.733KDistributionstjänster36
1244.423B0.85%3.839MDetaljhandel15
27074.836B-0.11%4.210MKonsumentvaror18
11541.917B0.15%1.022MIndustriella tjänster168
427.088B3.49%241.306KIndustriella tjänster7
8708.343B0.39%3.482MFinans39
1068.011B1.55%1.077MFinans11
50.977B1.94%198.108KKommersiella tjänster2
1200.456B0.51%96.504KDistributionstjänster35
11330.107B-0.81%2.796MDetaljhandel47
86.009B0.84%16.910KIcke hållbara konsumentprodukter7
2904.589B0.35%695.305KIcke hållbara konsumentprodukter23
10887.411B0.33%900.367KIcke hållbara konsumentprodukter72
106.390B-0.75%56.293KIcke-energimineraler7
3180.759B0.17%1.532MVerktyg15
29.000B-2.68%300Regering1
167.485B0.47%23.148KKonsumentvaror7
631.772B1.15%413.200KDetaljhandel11
5380.949B0.17%1.992MKonsumentvaror37
60.133B1.12%24.953KHälsotjänster8
619.425B0.21%259.635KKonsumentservice16
13497.275B0.66%1.563MIcke hållbara konsumentprodukter33
7144.152B0.69%3.683MProducenttillverkning11
35358.929B0.38%930.848KProducenttillverkning187
9163.036B-0.21%1.986MProcessindustrier61
22105.139B0.78%1.260MTekniska tjänster197
462.340B0.22%151.565KFinans6
879.334B0.93%2.022MEnergimineraler2
3012.507B2.65%1.125MDetaljhandel30
29064.166B1.64%7.273MTekniska tjänster91
6984.492B0.48%7.174MFinans37
417.736B2.68%326.527KFinans9
413.142B0.02%527Diverse267
4113.988B0.18%6.606MFinans4
19309.862B0.74%36.403MFinans9
19609.527B0.97%11.976MKommunikationer4
4377.603B3.01%7.380MTransporter30
2.846B1.86%2.800KKonsumentservice1
1588.910B0.58%592.328KDistributionstjänster18
20649.499B-0.02%2.197MHälsoteknik36
935.068B0.17%408.253KHälsotjänster21
3746.171B-0.09%1.522MProducenttillverkning61
29.447B-1.30%20.389KDiverse2
13040.397B0.69%4.082MKommersiella tjänster177
3676.782B0.31%677.647KProducenttillverkning45
46276.461B0.68%6.697MKonsumentvaror11
8490.071B1.15%662.595KKonsumentservice30
38.414B0.11%16.691KFinans2
907.394B0.17%299.287KProducenttillverkning17
1300.887B0.31%15.425MEnergimineraler3
1786.442B0.15%22.688MEnergimineraler6
137.065B-0.83%151.785KIndustriella tjänster2
4615.926B0.05%2.929MKonsumentservice60
219.160B0.83%88.286KKonsumentvaror10
1644.743B-2.07%1.735MIcke-energimineraler11
3042.788B1.09%1.185MTransporter22
12239.450B1.02%1.015MTekniska tjänster172
2667.597B-0.05%420.216KKommersiella tjänster40
327.400B0.32%352.212KHälsoteknik2
8803.817B1.06%6.274MHälsoteknik23
30276.456B0.78%3.643MHälsoteknik35
9.558B0.00%734.800KIcke-energimineraler1
6067.147B0.37%3.253MFinans3
116.314B0.63%224.752KKonsumentservice11
13.207B-0.14%3.174KKonsumentservice2
1421.563B0.49%2.251MProcessindustrier16
13063.092B0.97%1.996MTransporter20
15953.524B-0.45%4.522MFinans108
17606.427B-0.05%11.138KFinans70
14222.061B1.45%865.854KKonsumentvaror26
13931.267B-0.24%3.382MFinans74
5381.018B0.60%467.717KKonsumentservice92
7592.721B1.07%5.020MElektronisk teknik28
495.570B-0.11%218.940KHälsotjänster7
2172.052B-0.62%2.261MFinans1
3892.915B0.98%518.446KDetaljhandel50
12324.193B1.64%20.942MKommunikationer12
4639.094B-3.91%22.580MIcke-energimineraler23
299.344B2.90%87.404KElektronisk teknik18
2320.210B0.07%4.147MProcessindustrier29
3892.410B-0.39%5.167MIcke hållbara konsumentprodukter1
1880.532B2.17%1.102MKonsumentvaror6
1742.647B1.62%381.073KTransporter21
8259.567B0.59%3.515MProducenttillverkning35
13.954B1.10%7.092KVerktyg2
26987.875B-0.01%5.331MDistributionstjänster149
8829.733B1.27%7.349MKommunikationer5
Ladda fler