Aktiemarknadsindustrier ‒ Japan

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
2485.269B2.41-1.06%672.868KKommersiella tjänster53
597.407B2.02-0.72%1.540MElektronisk teknik8
1451.400B2.24-0.02%438.777KProcessindustrier21
3528.126B2.65-0.57%844.511KTransporter19
2230.421B0.01-3.05%4.438MTransporter4
839.781B2.840.52%3.884MVerktyg6
266.821B4.840.23%257.181KIcke-energimineraler4
1994.442B2.08-3.80%3.375MIcke hållbara konsumentprodukter31
8406.326B1.00-3.49%740.166KDetaljhandel35
11898.530B3.07-2.67%1.383MProducenttillverkning89
4573.584B3.69-3.53%2.352MKonsumentvaror8
4495.491B2.68-0.37%2.583MIcke hållbara konsumentprodukter6
2611.086B1.49-0.34%610.363KIcke hållbara konsumentprodukter8
743.502B0.55-2.28%595.603KHälsoteknik20
1281.848B2.940.17%526.051KKonsumentservice10
3198.773B2.97-0.51%576.427KProducenttillverkning42
66.469B2.06-3.66%314.702KKonsumentservice2
112.055B1.660.13%112.500KKonsumentservice1
1126.696B0.880.12%1.361MDetaljhandel6
1165.347B2.36-0.59%468.632KProcessindustrier8
4279.641B3.71-0.73%3.495MProcessindustrier22
14912.574B2.97-0.36%1.354MProcessindustrier83
Kol
33.759B5.980.86%1.204MEnergimineraler1
1980.772B2.06-1.80%701.429KKommersiella tjänster29
159.805B2.96-0.94%62.404KElektronisk teknik12
5051.832B3.140.38%3.339MElektronisk teknik20
228.434B3.42-1.55%84.338KElektronisk teknik6
1009.153B3.00-1.55%243.596KIcke-energimineraler29
274.934B0.82-0.59%1.220MIcke hållbara konsumentprodukter3
1144.828B3.13-1.34%2.406MProcessindustrier29
1354.468B1.84-1.50%246.208KTekniska tjänster35
2047.873B1.301.02%2.277MDetaljhandel12
2236.265B1.23-0.49%1.078MDetaljhandel11
3619.522B1.54-1.38%399.360KDetaljhandel17
4972.824B3.070.00%12.816MVerktyg15
10088.233B1.96-2.77%1.469MProducenttillverkning53
10613.082B2.17-3.00%2.253MElektronisk teknik66
26452.771B1.46-1.68%1.855MElektronisk teknik56
8724.555B3.80-3.53%2.227MElektronisk teknik37
1496.013B3.69-1.03%223.191KDistributionstjänster36
1309.007B2.95-0.98%2.548MDetaljhandel16
21252.893B1.28-1.89%3.996MKonsumentvaror16
10060.946B3.46-1.25%819.613KIndustriella tjänster166
287.373B1.67-12.23%518.636KIndustriella tjänster5
8212.392B3.40-1.24%2.591MFinans40
1218.476B3.90-2.48%1.384MFinans16
49.567B3.10-0.81%77.060KKommersiella tjänster2
1107.601B2.16-1.21%58.645KDistributionstjänster33
9987.510B1.80-0.65%1.318MDetaljhandel44
112.299B1.21-0.67%30.608KIcke hållbara konsumentprodukter7
2951.663B1.91-0.12%475.634KIcke hållbara konsumentprodukter23
9773.669B1.650.16%648.225KIcke hållbara konsumentprodukter73
93.624B3.94-0.39%54.979KIcke-energimineraler7
3239.970B2.63-7.58%2.978MVerktyg12
85.043B2.00-1.50%701.071KKonsumentvaror6
613.711B2.66-1.82%262.579KDetaljhandel11
5011.929B3.75-0.67%897.852KKonsumentvaror34
60.850B0.17-4.60%17.269KHälsotjänster12
702.395B0.83-2.58%261.122KKonsumentservice15
10615.742B1.82-0.87%1.575MIcke hållbara konsumentprodukter30
546.996B2.10-1.62%161.143KProducenttillverkning12
40213.252B2.21-1.28%1.399MProducenttillverkning196
9285.638B3.080.49%2.403MProcessindustrier61
18162.589B1.55-0.40%1.090MTekniska tjänster195
65.664B1.31-0.41%21.771KFinans5
997.405B3.65-0.02%1.035MEnergimineraler2
2084.407B1.85-1.28%2.011MDetaljhandel32
18585.247B0.83-1.78%5.638MTekniska tjänster89
4936.835B3.84-0.69%4.883MFinans34
264.749B0.75-2.04%489.162KFinans10
450.797B2.62-1.13%359Diverse284
4224.503B3.66-0.92%2.474MFinans4
20364.028B4.87-0.23%22.753MFinans9
21389.709B3.92-0.19%5.576MKommunikationer6
4190.659B8.84-1.75%4.631MTransporter26
15.606B1.90-2.11%25.128KKonsumentservice2
1341.199B2.56-0.21%436.278KDistributionstjänster18
15421.073B1.04-0.74%1.749MHälsoteknik38
703.270B2.00-1.71%151.951KHälsotjänster20
2391.910B2.65-2.74%1.605MProducenttillverkning56
10357.414B3.01-0.59%5.510MKommersiella tjänster187
2403.123B1.52-1.33%704.241KProducenttillverkning36
44166.183B2.78-2.25%23.308MKonsumentvaror10
8709.346B0.47-2.39%866.856KKonsumentservice33
27.053B0.20-0.98%7.194KFinans2
786.563B2.80-0.27%166.260KProducenttillverkning16
2249.074B3.87-4.31%14.397MEnergimineraler3
2047.042B4.17-0.06%11.064MEnergimineraler6
108.025B1.96-3.50%206.727KIndustriella tjänster2
3435.481B1.02-1.99%4.841MKonsumentservice58
293.860B2.55-1.19%129.184KKonsumentvaror12
1659.472B3.57-1.88%2.170MIcke-energimineraler12
3103.338B1.30-0.58%509.303KTransporter22
9737.796B1.52-0.83%584.444KTekniska tjänster195
2129.170B2.06-0.50%434.278KKommersiella tjänster40
36807.430B2.35-1.26%2.975MHälsoteknik57
779.680B2.07-1.96%355.135KHälsoteknik15
8.935B3.33-3.23%1.080MIcke-energimineraler1
7696.727B3.92-0.52%1.440MFinans5
61.622B0.740.03%23.825KKonsumentservice12
8.958B1.19-2.99%2.860KKonsumentservice2
1187.967B2.58-0.02%1.137MProcessindustrier15
12576.508B1.16-1.30%927.748KTransporter18
14903.350B2.65-0.95%1.772MFinans113
16465.023B3.79-1.08%5.131KFinans69
13416.598B2.38-1.50%514.707KKonsumentvaror24
12579.868B4.03-1.04%2.679MFinans69
5197.821B0.77-0.58%454.156KKonsumentservice93
7519.113B1.63-3.09%6.643MElektronisk teknik28
310.204B1.770.47%296.478KHälsotjänster5
2312.642B4.410.81%1.218MFinans2
2752.578B1.83-1.91%544.383KDetaljhandel51
9443.212B0.26-1.96%12.790MKommunikationer12
3942.516B7.23-0.16%4.342MIcke-energimineraler24
238.601B2.93-0.70%73.392KElektronisk teknik17
2207.465B2.68-0.50%5.904MProcessindustrier26
4163.026B6.55-2.37%8.725MIcke hållbara konsumentprodukter1
952.569B2.25-3.25%900.152KKonsumentvaror7
1782.055B1.62-0.27%385.770KTransporter21
7399.506B2.55-1.72%3.643MProducenttillverkning35
5.223B2.80-3.64%71.800KVerktyg1
25599.303B3.87-2.69%7.352MDistributionstjänster148
9824.811B3.120.51%4.703MKommunikationer5
Ladda fler