Aktiemarknadsindustrier ‒ Mexiko

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
245.417B4.86-7.58%1.035KKommersiella tjänster1
10710.856B1.91-0.04%114Elektronisk teknik11
1285.641B2.10-0.72%6.037KProcessindustrier6
5200.309B3.43-1.16%620Transporter9
1963.918B0.17-3.01%4.872KTransporter9
1149.614B2.371.15%246Verktyg5
134.845B1.075.43%31Icke-energimineraler1
15442.693B1.95-3.47%454Icke hållbara konsumentprodukter14
2709.007B1.89-2.71%253Detaljhandel11
947.585B1.26-3.01%933Producenttillverkning8
60.370B4.01-19.29%701Konsumentvaror1
7973.014B1.780.59%2.862KIcke hållbara konsumentprodukter9
11694.561B2.800.47%11.847KIcke hållbara konsumentprodukter8
8314.838B1.88-3.16%11.894KHälsoteknik21
592.242B3.10-0.70%254Konsumentservice3
822.057B2.90-1.54%2.066KProducenttillverkning5
8066.913B1.181.92%8.052KKonsumentservice6
1478.668B0.411.05%7.254KKonsumentservice6
2673.931B1.470.35%120Processindustrier5
2189.558B4.54-2.30%205Processindustrier5
9183.181B2.39-3.02%17.760KProcessindustrier18
Kol
336.559B1.16-3.85%685Energimineraler1
805.432B4.11%7Elektronisk teknik1
1090.935B0.30-1.51%1.015KElektronisk teknik4
2964.644B1.660.51%14Elektronisk teknik4
2039.425B2.77-3.10%246.485KIcke-energimineraler7
1313.772B3.30-5.12%1.062KProcessindustrier8
37.768B0.004.06%1.205KIndustriella tjänster2
4648.268B1.30-5.40%2.257KTekniska tjänster15
702.047B3.010.32%5.435KDetaljhandel8
1750.242B0.571.46%590Detaljhandel2
3169.378B2.911.31%49Detaljhandel4
11813.593B3.32-0.14%2.828KVerktyg12
5941.424B1.62-3.02%806Producenttillverkning15
1542.662B2.01-3.82%17.587KElektronisk teknik3
2776.230B0.58-1.16%971Elektronisk teknik5
500.641B0.281.16%2.080KElektronisk teknik2
672.474B2.540.60%354Detaljhandel3
318.103B2.400.60%4.878KKonsumentvaror2
1989.422B2.43-1.41%5.616KIndustriella tjänster11
2999.133B1.322.19%128Industriella tjänster6
3375.842B1.690.28%242Finans11
119.938B3.662.39%829Finans4
3027.002B1.09-0.33%450Kommersiella tjänster2
92.848B1.45-0.00%1.690KDistributionstjänster4
900.407B2.49-3.46%72.231KDetaljhandel6
7556.495B2.871.03%166Icke hållbara konsumentprodukter3
1129.174B3.31-2.23%461Icke hållbara konsumentprodukter3
4131.054B2.18-2.04%14.191KIcke hållbara konsumentprodukter13
103.711B1.92%31Icke-energimineraler2
8422.643B2.471.37%14Detaljhandel3
1142.330B1.57-1.76%9.553KKonsumentvaror7
1125.447B1.15-0.31%75Hälsotjänster2
2804.956B0.65-4.70%612Konsumentservice15
17758.137B2.58-3.11%69.324KIcke hållbara konsumentprodukter15
4330.593B3.142.54%291Producenttillverkning3
9287.039B1.55-0.67%2.971KProducenttillverkning19
1660.443B1.45-0.00%880Processindustrier3
10394.884B1.89-0.40%969Tekniska tjänster18
2714.308B1.221.74%1.195KFinans2
35313.450B8.551.22%10.208KEnergimineraler19
38591.777B0.033.62%17.325KDetaljhandel21
79904.791B0.131.52%3.808KTekniska tjänster24
13070.137B2.732.05%2.451KFinans22
7012.937B3.430.79%853Finans8
3806.263B2.67-2.31%12.521KFinans6
30672.463B4.161.85%4.216KFinans23
7639.738B5.960.72%6.863KKommunikationer7
15866.745B1.161.12%485Hälsotjänster5
890.579B13.680.46%396Transporter7
2691.338B0.63-0.15%37.203KDistributionstjänster5
29446.639B1.16-1.44%559Hälsoteknik32
1328.477B1.684.31%138Hälsotjänster9
217.586B3.50-1.60%2.838KProducenttillverkning3
17790.033B0.643.02%850Kommersiella tjänster18
119.256B4.20-17.49%98.201KProducenttillverkning2
28188.655B1.381.73%3.769KKonsumentvaror20
722.662B0.08-7.29%861Konsumentservice7
20436.607B2.260.59%1.161KFinans14
4085.913B5.860.06%699Industriella tjänster5
8959.021B3.414.04%16.159KEnergimineraler13
3492.379B2.984.24%2.647KEnergimineraler5
2020.327B2.14-1.31%2.125KIndustriella tjänster3
3882.389B0.17-0.01%867Konsumentservice12
1329.654B2.352.73%696Konsumentvaror2
5137.661B7.082.11%37.396KIcke-energimineraler10
2211.664B0.762.71%7.053KTransporter10
75326.674B0.851.16%1.716KTekniska tjänster66
148.681B0.43-6.89%495Kommersiella tjänster2
184.425B0.00%2Hälsoteknik1
70543.508B2.540.18%1.529KHälsoteknik44
309.161B0.00%1.127KHälsoteknik1
2275.132B3.201.65%925Icke-energimineraler14
3552.650B1.28-2.13%4.979KFinans5
60.033B3.220.62%3.842KProcessindustrier1
5217.988B2.41-0.08%365Transporter4
3456.899B4.44-3.81%4.106KFinans22
17491.169B3.76-3.42%15.637KFinans67
335.123B1.10-3.86%2.202KKonsumentvaror4
5960.565B3.60-2.14%72.346KFinans15
8852.677B1.99-0.52%530Konsumentservice14
42998.084B1.771.01%590Elektronisk teknik28
1373.053B0.83-6.30%1.300KHälsotjänster3
%Finans
18232.065B1.380.44%50.613KDetaljhandel20
609.514B3.40-0.04%16.638KKommunikationer4
6496.761B10.102.23%12.755KIcke-energimineraler18
56019.780B1.041.63%1.689KElektronisk teknik8
4544.905B7.130.11%115Icke hållbara konsumentprodukter4
608.022B0.75-0.48%237Transporter3
5780.093B2.20-1.60%2.405KProducenttillverkning9
505.945B1.890.68%389Verktyg2
2632.423B3.39-0.45%891Distributionstjänster10
6269.406B1.67-0.28%305.165KKommunikationer4
Ladda fler