Aktiemarknadsindustrier ‒ Mexiko

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster362.43B MXN3.84%+3.88%308Kommersiella tjänster1
Rymd & försvar17.207T MXN1.63%−0.05%374Elektronisk teknik16
Jordbruksvaror / Fräsning759.035B MXN2.38%+1.03%786Processindustrier4
Flygfrakt / kurirer8.819T MXN1.91%−0.11%1.717KTransporter11
Flygbolag1.547T MXN0.92%+1.84%24.575KTransporter10
Alternativ kraftproduktion363.292B MXN0.48%−22.25%9.493KVerktyg3
Aluminium80.478B MXN1.53%+4.94%3.2KIcke-energimineraler1
Kläder / skodon15.396T MXN1.39%−0.18%1.746KIcke hållbara konsumentprodukter15
Kläder / skodon detaljhandel5.248T MXN1.56%+4.69%1.837KDetaljhandel9
Bildelar: OEM1.065T MXN1.81%−1.20%90.191KProducenttillverkning10
Eftermarknad för bilar67.95B MXN0.00%1Konsumentvaror1
Drycker: med alkohol6.949T MXN2.10%−0.05%21.815KIcke hållbara konsumentprodukter9
Drycker: alkoholfria10.742T MXN2.74%−0.30%104.415KIcke hållbara konsumentprodukter9
Bioteknik3.762T MXN1.89%−0.83%16.039KHälsoteknik21
Radio/TV743.913B MXN2.25%−2.04%1.887KKonsumentservice5
Byggprodukter639.702B MXN1.58%+2.72%93Producenttillverkning3
Kabel- / satellit-TV4.462T MXN1.81%+0.72%174Konsumentservice5
Kasinon / spel1.031T MXN1.22%−4.56%7.1KKonsumentservice3
Kemikalier: jordbruk1.482T MXN2.39%−3.00%9.817KProcessindustrier4
Kemikalier: större diversifierad1.729T MXN4.26%−0.55%530Processindustrier4
Kemikalier: specialkemikalier8.291T MXN1.95%+0.29%35.677KProcessindustrier14
Kol49.594B MXN0.51%+3.15%408Energimineraler1
Datorkommunikation263.277B MXN0.00%34Elektronisk teknik1
Datortillbehör1.683T MXN0.21%+1.79%513Elektronisk teknik4
Datorbehandling hårdvara3.832T MXN1.48%−0.72%93Elektronisk teknik5
Konstruktionsmaterial2.012T MXN1.34%+1.28%4.491MIcke-energimineraler6
Diverse konsumentvaror920.225B MXN3.55%0.00%1Icke hållbara konsumentprodukter1
Containrar / förpackningar808.802B MXN2.42%−0.32%2.989KProcessindustrier8
Kontraktsborrning1.969T MXN1.96%−0.52%7.498KIndustriella tjänster3
Dataprocesseringstjänster7.948T MXN0.69%+1.18%528Tekniska tjänster15
Varuhus4.062T MXN0.48%+19.44%51.92KDetaljhandel9
Reaaffärer925.249B MXN0.97%0.00%48Detaljhandel2
Apotekskedjor1.598T MXN3.44%−1.86%556Detaljhandel3
Elektroniska hjälpmedel10.249T MXN3.58%+1.34%6.028KVerktyg18
Elektriska produkter6.902T MXN1.69%−0.03%3.773KProducenttillverkning14
Elektroniska komponenter698.596B MXN2.47%−0.07%4.185KElektronisk teknik2
Elektronisk utrustning / instrument6.055T MXN1.20%−0.78%880Elektronisk teknik10
Elektronisk produktionsutrustning540.235B MXN0.26%+13.00%671Elektronisk teknik4
Butiker för elektronik / vitvaror592.015B MXN2.53%+2.79%32.293KDetaljhandel3
Elektronik / vitvaror272.8B MXN+1.13%3.394KKonsumentvaror2
Ingenjörsvetenskap och konstruktion893.143B MXN0.61%−1.10%20.949KIndustriella tjänster8
Miljötjänster2.173T MXN1.59%−0.52%3.864KIndustriella tjänster5
Finans / Uthyrning / Leasing3.825T MXN1.38%+1.73%1.527KFinans14
Finansiella konglomerat255.636B MXN5.11%+8.74%11.568KFinans2
Finansiella förlagsbranschen / tjänster3.405T MXN0.87%+0.35%254Kommersiella tjänster2
Livsmedel distributörer338.969B MXN0.98%−0.18%3.786KDistributionstjänster6
Livsmedelsbutiker1.617T MXN2.53%−0.01%17.745KDetaljhandel8
Livsmedel: större diversifierade6.687T MXN3.23%+0.11%7.858KIcke hållbara konsumentprodukter5
Livsmedel: kött / fisk / mejeri1.313T MXN3.18%+3.53%651Icke hållbara konsumentprodukter5
Livsmedel: specialiteter / godis4.316T MXN2.29%−1.01%159.278KIcke hållbara konsumentprodukter13
Skogsprodukter130.456B MXN+18.63%23Icke-energimineraler2
Gasdistributörer56.589B MXN4.41%−23.98%1.6KVerktyg1
Hemförbättringskedjor7.843T MXN2.39%−0.31%162Detaljhandel4
Hem byggnadsindustrin1.301T MXN0.81%+2.60%1.095KKonsumentvaror8
Sjukhus / vård administration1.258T MXN0.88%+5.88%106Hälsotjänster2
Hotell / resorts / kryssningslinjer2.569T MXN0.76%−2.36%794Konsumentservice11
Hushåll / personlig vård16.721T MXN2.35%+0.17%31.577KIcke hållbara konsumentprodukter11
Industriella konglomerat940.742B MXN6.09%+0.30%238Producenttillverkning1
Industrimaskiner16.592T MXN1.38%+1.12%1.949KProducenttillverkning28
Industriella specialiteter2.001T MXN1.40%−0.53%1.734KProcessindustrier4
Informationsteknologitjänster16.907T MXN1.80%+1.84%2.301KTekniska tjänster25
Försäkringsmäklare / tjänster4.083T MXN1.07%+1.44%276Finans4
Integrerad olja34.343T MXN5.25%−1.06%3.751KEnergimineraler19
Internet detaljhandel37.867T MXN0.29%+0.55%8.941KDetaljhandel19
Internetprogramvara / tjänster86.916T MXN0.08%−0.50%2.796KTekniska tjänster18
Investmentbanker / mäklare12.558T MXN2.68%−0.49%7.132KFinans22
Investmenthanterare10.507T MXN2.44%+4.65%20.043KFinans14
Investmentbolag / aktiefondDiverse664
Livs- / sjukförsäkring674.673B MXN4.94%0.00%140Finans3
Stora banker28.473T MXN3.76%+1.09%128.795KFinans25
Stora telekommunikationer2.139T MXN3.55%−2.18%158.993KKommunikationer5
Förvaltad hälsovård13.784T MXN1.28%−2.71%377Hälsotjänster5
Sjöfart722.375B MXN13.85%−22.65%1.716KTransporter7
Media konglomeratKonsumentservice1
Distributörer av medicinska produkter3.757T MXN0.57%+1.69%854Distributionstjänster5
Medicinska specialistområden27.778T MXN1.02%−0.09%836Hälsoteknik39
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster144.382B MXN0.49%−1.46%19.13KHälsotjänster6
Metallfabrikation147.739B MXN3.59%+9.99%1.879KProducenttillverkning2
Diverse kommersiella tjänster20.836T MXN0.77%+0.79%2.35KKommersiella tjänster25
Övrig tillverkning121.268B MXN1.52%−2.04%1.526MProducenttillverkning2
Motorfordon31.372T MXN1.83%+0.40%7.191KKonsumentvaror18
Filmer / underhållning3.856T MXN0.00%+0.80%1.255KKonsumentservice8
Multilinjeförsäkring12.067T MXN3.37%−0.02%16.69KFinans15
Rörledningar för olja och gas2.836T MXN4.84%0.00%457Industriella tjänster4
Olje- och gasproduktion7.578T MXN2.81%−0.76%280Energimineraler13
Raffinering/marknadsföring av olja2.315T MXN2.71%+0.06%820Energimineraler4
Tjänster / utrustning för oljefält709.241B MXN1.59%+1.74%1.507KIndustriella tjänster2
Övriga konsumenttjänster5.36T MXN0.27%+3.09%1.187KKonsumentservice11
Övriga konsumentspecialiteter1.451T MXN3.14%−0.89%372Konsumentvaror2
Övriga metaller / mineraler3.704T MXN3.64%−3.03%536.059KIcke-energimineraler8
Övrig transport2.707T MXN0.88%+1.40%135.733KTransporter11
Paketerad programvara99.209T MXN0.64%+1.07%1.617KTekniska tjänster73
Personaltjänster238.276B MXN1.75%−8.41%94Kommersiella tjänster3
Läkemedel: generiska188.633B MXN+0.67%3.1KHälsoteknik1
Läkemedel: större72.362T MXN2.35%−0.10%2.165KHälsoteknik43
Läkemedel: övriga473.668B MXN0.00%0.00%2.004KHälsoteknik2
Ädelmetaller2.718T MXN3.02%+0.35%16.68KIcke-energimineraler12
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring15.57T MXN0.16%−0.10%25Finans5
Järnvägar6.14T MXN1.90%−3.41%103.002KTransporter6
Fastighetsutveckling1.766T MXN1.52%+2.11%80.494KFinans15