Aktiemarknadsindustrier ‒ Mexiko

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
915.373B-7.97%2.184KKommersiella tjänster3
13565.385B-0.45%3.864KElektronisk teknik13
1435.983B-0.54%4.681KProcessindustrier7
7524.604B1.19%5.682KTransporter9
1817.339B2.61%63.318KTransporter8
1349.055B-0.61%1.715KVerktyg3
706.988B-0.05%118Icke-energimineraler3
21473.966B-1.39%990Icke hållbara konsumentprodukter14
4305.568B-1.52%396Detaljhandel12
1635.758B-3.41%34.542KProducenttillverkning8
95.471B0.00%1Konsumentvaror1
8080.711B-1.77%22.980KIcke hållbara konsumentprodukter9
11638.102B-0.59%87.523KIcke hållbara konsumentprodukter11
23773.080B-1.23%6.545KHälsoteknik43
523.643B-3.72%2.258KKonsumentservice3
1667.374B0.77%2.406KProducenttillverkning9
12986.651B-0.98%2.849KKonsumentservice6
2586.711B1.66%7.415KKonsumentservice6
1590.941B3.94%20Processindustrier3
2560.861B-1.63%1.252KProcessindustrier5
10203.787B-1.74%55.354KProcessindustrier19
Kol
24.021B38.17%1Energimineraler1
2705.500B-0.65%330Elektronisk teknik4
1734.301B-0.62%63Elektronisk teknik6
2532.187B-0.40%150Elektronisk teknik3
1534.728B-1.64%9.099MIcke-energimineraler6
1676.714B-0.04%434Processindustrier8
43.649B-6.34%1.386KIndustriella tjänster2
17005.178B-1.19%5.034KTekniska tjänster21
4887.396B-1.63%11.679KDetaljhandel9
2920.358B-1.39%4.618MDetaljhandel4
3246.187B-0.25%771Detaljhandel4
13395.452B-0.07%2.192KVerktyg15
11046.878B-1.47%1.949KProducenttillverkning21
3125.033B-0.69%9.809KElektronisk teknik7
7625.283B0.82%2.043KElektronisk teknik13
2197.290B1.88%537Elektronisk teknik3
77.092B0.00%24Distributionstjänster1
1215.773B-1.55%29.371KDetaljhandel3
4699.378B-0.86%504Konsumentvaror5
447.941B0.77%84.590KIndustriella tjänster8
2831.528B-0.72%229Industriella tjänster5
21884.052B-0.77%1.702KFinans15
5747.297B-1.32%46.591KFinans10
3531.477B-1.99%180Kommersiella tjänster2
9585.758B-1.78%21.302KDetaljhandel7
11835.396B-0.04%1.198KIcke hållbara konsumentprodukter9
667.643B-0.70%59Icke hållbara konsumentprodukter5
2035.293B-1.65%435.283KIcke hållbara konsumentprodukter8
250.232B-6.81%841Icke-energimineraler2
511.858B9.17%6.418KVerktyg2
10468.903B-1.80%485Detaljhandel4
1657.239B-0.01%13.259KKonsumentvaror13
2118.948B1.58%1.984KHälsotjänster3
4605.415B-0.03%3.804KKonsumentservice15
20263.307B-0.49%33.781KIcke hållbara konsumentprodukter12
9011.271B0.22%409Producenttillverkning5
20810.428B-1.63%1.254KProducenttillverkning23
3534.775B-1.62%504Processindustrier6
30382.666B-1.04%1.771KTekniska tjänster34
1579.779B0.00%400Finans1
30784.873B0.66%16.324KEnergimineraler17
59259.759B-3.10%5.513KDetaljhandel20
130242.749B-1.49%1.709KTekniska tjänster37
16221.776B-2.19%3.658KFinans21
8761.352B-3.68%2.787KFinans8
6858.197B-4.04%1.567KFinans7
45876.659B-1.68%21.465KFinans30
11495.407B-2.21%31.944KKommunikationer9
12981.467B-0.20%762Hälsotjänster5
1243.722B0.38%65Transporter6
834.349B1.22%48.385KKonsumentservice2
941.509B1.47%5.457KDistributionstjänster2
46251.698B0.15%785Hälsoteknik46
877.698B-0.99%5.080KHälsotjänster6
397.128B-2.51%5.705KProducenttillverkning4
2593.621B-0.15%4.404KKommersiella tjänster18
249.500B-2.00%56.126KProducenttillverkning3
31750.920B-1.87%11.533KKonsumentvaror16
1616.028B-2.22%42.217KKonsumentservice7
19810.070B-0.70%745Finans11
2619.004B-0.62%1.337KIndustriella tjänster4
4835.802B-1.34%118.934KEnergimineraler13
2467.086B-1.22%2.124KEnergimineraler6
1757.193B-3.07%4.209KIndustriella tjänster4
5925.176B-0.81%3.042KKonsumentservice11
1496.267B-3.14%2.298KKonsumentvaror2
9514.136B-6.02%267.892KIcke-energimineraler12
588.581B-2.85%277.344KTransporter6
109189.019B-0.60%3.239KTekniska tjänster65
2384.639B-0.35%22.825KHälsoteknik3
63894.955B0.12%1.745KHälsoteknik25
3810.300B-0.14%6.261KHälsoteknik14
2674.503B-0.72%4.717KIcke-energimineraler14
2800.721B-1.51%11.984KFinans4
38.544B6.05%2.600KKonsumentservice1
131.332B4.92%5.262KProcessindustrier2
6144.528B-1.50%5.598KTransporter5
1632.771B-3.73%157.145KFinans6
11828.098B0.47%33.924KFinans36
4051.780B-1.82%11.743KKonsumentvaror7
9038.017B-1.64%184.688KFinans18
9697.193B-0.57%4.489KKonsumentservice13
50981.626B-1.67%4.721KElektronisk teknik28
2028.300B0.31%636Hälsotjänster4
5742.754B1.00%460Detaljhandel15
3506.579B0.06%431.533KKommunikationer7
4292.471B-5.57%23.010KIcke-energimineraler12
63885.582B-1.26%52.368KElektronisk teknik8
6643.842B-0.52%696Icke hållbara konsumentprodukter3
607.320B1.50%823Konsumentvaror1
2375.062B-0.12%885Transporter5
5494.122B-2.02%6.424KProducenttillverkning6
725.763B-2.94%3.675KVerktyg3
1051.545B-0.47%719Distributionstjänster8
7905.380B1.28%4.846MKommunikationer7
Ladda fler