Aktiemarknadssektorer ‒ Mexiko

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster24.047T MXN0.79%−0.40%575427
Kommunikationer9.529T MXN4.80%−0.20%6.579M313
Konsumentvaror33.972T MXN1.62%−1.44%4.941K738
Icke hållbara konsumentprodukter65.384T MXN2.68%−0.65%37.741K965
Konsumentservice28.452T MXN1.07%−0.38%8.559K761
Distributionstjänster4.572T MXN0.84%0.19%1.005K317
Elektronisk teknik140.184T MXN0.99%−0.59%4.56K974
Energimineraler44.585T MXN4.79%0.90%984336
Finans97.725T MXN2.85%−0.03%36.925K13166
Hälsotjänster14.986T MXN1.28%2.80%618413
Hälsoteknik103.01T MXN1.84%−0.84%3.338K5101
Industriella tjänster9.227T MXN2.81%1.23%11.57K521
Diverse3.591B MXN5.38%−13.19%230K1655
Icke-energimineraler15.552T MXN3.58%−1.79%879.557K645
Processindustrier13.108T MXN2.05%−0.99%15.8K735
Producenttillverkning32.19T MXN1.69%−0.41%7.606K864
Detaljhandel74.89T MXN0.92%−1.55%366.755K982
Tekniska tjänster188.988T MXN0.54%−0.82%9824121
Transporter18.141T MXN2.36%−1.69%32.973K643
Verktyg11.842T MXN3.85%0.20%2.286K323