Aktiemarknadssektorer ‒ Sverige

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster295.882B SEK2.19%+0.21%372.475K474
Kommunikationer402.926B SEK7.37%+0.49%3.358M312
Konsumentvaror646.441B SEK2.21%+1.64%1.969M738
Icke hållbara konsumentprodukter786.561B SEK3.16%+0.42%307.106K731
Konsumentservice79.244B SEK1.90%−0.60%1.471M830
Distributionstjänster149.522B SEK1.22%+0.88%350.945K333
Elektronisk teknik1.089T SEK2.90%+0.91%2.456M993
Energimineraler1.378T SEK7.29%−2.58%18.836K326
Finans5.489T SEK3.67%+0.57%1.6M10160
Hälsotjänster43.041B SEK1.04%+2.60%139.273K310
Hälsoteknik2.423T SEK2.07%+1.17%395.329K5194
Industriella tjänster315.292B SEK2.41%+1.78%147.517K442
Diverse15.155B SEK2.07%−0.59%56.527K18
Icke-energimineraler379.765B SEK6.29%−0.15%432.208K636
Processindustrier738.574B SEK4.89%+0.84%247.061K838
Producenttillverkning5.415T SEK2.92%+0.93%1.832M9106
Detaljhandel396.397B SEK3.53%+0.45%1.802M736
Tekniska tjänster790.584B SEK1.70%+1.33%1.062M4191
Transporter314.066B SEK9.77%−1.60%55.801K436
Verktyg56.352B SEK1.80%+0.05%626.802K213