Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Börja handla

Aktiemarknadsindustrier ‒ Sverige

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
168.285B-2.55%7.389KKommersiella tjänster7
82.940B0.12%81.454KElektronisk teknik7
151.538B-1.57%979Processindustrier9
1.189B-0.89%2.131KTransporter2
28.041B-0.68%13.281MTransporter3
38.854B-0.10%55.043KVerktyg5
153.104B0.44%7.465KIcke-energimineraler3
45.860B3.26%52.014KIcke hållbara konsumentprodukter6
276.949B2.73%2.174MDetaljhandel5
228.627B0.33%182.494KProducenttillverkning9
11.265B-0.56%2.293KIcke hållbara konsumentprodukter4
233.925B1.51%145.415KHälsoteknik53
169.727M1.22%4.936KKonsumentservice1
31.594B2.05%49.846KProducenttillverkning9
68.816B0.36%20.247KKonsumentservice2
251.351B4.66%1.388MKonsumentservice10
10.542B1.75%44.273KDetaljhandel2
113.817B1.25%125Processindustrier1
2.432B-2.00%8.386KProcessindustrier6
51.867B0.23%207.400KProcessindustrier8
5.969B-1.36%5.073KKommersiella tjänster2
1.218B1.21%113.872KElektronisk teknik5
3.698B1.60%25.364KElektronisk teknik4
2.250B3.40%76.877KElektronisk teknik4
5.258B1.14%17.326KIcke-energimineraler1
24.297B3.67%198Processindustrier4
2.595B4.39%1.408KIndustriella tjänster3
2.276B-1.29%248.163KTekniska tjänster4
10.170B1.72%469Detaljhandel1
35.382B1.62%111.713KVerktyg13
669.159B1.50%635.091KProducenttillverkning14
46.976B2.33%95.496KElektronisk teknik8
357.704B1.73%1.705MElektronisk teknik19
113.770B2.22%165.305KElektronisk teknik14
28.084B1.15%35.930KDistributionstjänster7
352.044B3.14%742.734KKonsumentvaror10
374.297B0.42%143.250KIndustriella tjänster27
3.799B-0.84%269.397KIndustriella tjänster4
3.937B-0.29%13.831KFinans4
975.329B0.93%253.656KFinans42
7.960B-0.49%46.322KDistributionstjänster2
158.965B0.37%160.581KDetaljhandel4
2.067B-0.71%17.184KIcke hållbara konsumentprodukter3
146.909B-0.10%5.990KIcke hållbara konsumentprodukter5
149.259B-0.39%148.232KIcke hållbara konsumentprodukter7
11.322B1.66%154.292KIcke-energimineraler3
15.509B0.35%84.080KKonsumentvaror5
12.304B-0.40%109.506KDetaljhandel2
38.560B1.11%63.111KKonsumentvaror7
7.238B-1.81%137.418KHälsotjänster4
43.470B2.08%391.200KKonsumentservice3
413.713B-0.14%275.217KIcke hållbara konsumentprodukter4
317.613M-3.48%1.882KProducenttillverkning2
2193.119B1.20%280.961KProducenttillverkning34
701.322M-1.68%23.999KProcessindustrier1
170.178B1.04%282.603KTekniska tjänster38
722.781B-3.07%89.037KEnergimineraler1
13.467B5.27%29.585KDetaljhandel10
70.219B1.05%169.077KTekniska tjänster25
82.659B2.04%125.980KFinans5
1833.597B3.40%1.452MFinans16
25.419B1.32%78.562KDiverse8
39.985B0.76%1.958KFinans1
1901.728B1.87%1.436MFinans8
516.586B0.49%1.981MKommunikationer4
89.778B2.72%14.790KTransporter15
103.950M1.23%482.244KKonsumentservice2
73.337B0.66%167.537KDistributionstjänster5
286.991B-0.13%367.886KHälsoteknik75
47.460B2.70%56.757KHälsotjänster4
211.044B0.93%340.271KProducenttillverkning6
199.330B0.84%222.766KKommersiella tjänster62
95.108B0.61%6.585KProducenttillverkning8
319.620B-0.79%1.912MKonsumentvaror8
525.137M-2.19%2.406MKonsumentservice6
8.473B-3.74%572Finans1
326.942M0.52%7.094KProducenttillverkning1
243.839B3.68%272.700KEnergimineraler19
70.742B-2.58%14.848KIndustriella tjänster10
7.030B1.93%28.847KKonsumentservice9
144.560B2.00%447.934KIcke-energimineraler13
25.549B-2.39%43.561KTransporter5
337.212B-0.17%741.696KTekniska tjänster105
2.129B1.37%30.240KKommersiella tjänster6
1.499B-1.32%3.067KHälsoteknik2
4454.097B0.85%145.219KHälsoteknik58
15.613B-0.79%100.419KHälsoteknik15
32.160B1.11%41.598KIcke-energimineraler11
106.514B-0.91%457Finans1
10.942B8.74%222.200KKonsumentservice1
179.442B-3.58%77Konsumentservice2
635.052B2.27%157.187KProcessindustrier13
1513.683B0.75%361.822KFinans73
79.476B1.67%40.115KKonsumentvaror8
34.409B-0.10%172.092KFinans5
32.545B-2.62%3Finans1
64.975B3.29%4.507KElektronisk teknik14
20.166M0.00%11.254KHälsotjänster1
57.839B0.76%89.239KDetaljhandel10
93.991B4.07%1.523MKommunikationer7
82.842B3.22%2.328MIcke-energimineraler3
923.710B1.53%1.150MElektronisk teknik13
7.379B1.45%14.629KProcessindustrier2
102.628B0.75%2.388MIcke hållbara konsumentprodukter2
152.862B-1.00%303.842KKonsumentvaror2
1600.990B1.11%809.938KProducenttillverkning15
103.919B1.02%96.361KDistributionstjänster16
30.706B0.11%406.160KKommunikationer3
Ladda fler