Aktiemarknadsindustrier ‒ Sverige

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
84.201B-5.18%578Kommersiella tjänster7
131.634B2.660.96%122.721KElektronisk teknik7
17.202B2.15-3.76%3.616KProcessindustrier6
18.461B1.042.53%1.407KTransporter4
13.123B-1.07%1.985MTransporter2
32.804B1.29-2.53%1.264MVerktyg7
170.199B4.48-1.28%5.680KIcke-energimineraler3
15.724B1.79-1.19%306.396KIcke hållbara konsumentprodukter3
203.675B5.32-4.91%5.526MDetaljhandel2
150.146B2.58-1.10%375.467KProducenttillverkning4
7.292B3.88-0.88%6.803KIcke hållbara konsumentprodukter6
34.917B0.04-2.85%212.666KHälsoteknik43
183.135M-4.79%32.132KKonsumentservice1
2.867B4.15-0.27%292.717KProducenttillverkning5
33.532B-4.37%133.655KKonsumentservice2
280.229B1.56-1.07%519.210KKonsumentservice6
7.344B-4.82%332.237KDetaljhandel1
121.245B8.82-0.55%22Processindustrier2
18.528B1.55-0.03%2.050KProcessindustrier8
40.536B2.55-0.97%329.698KProcessindustrier4
17.435B1.06-2.95%10.534KKommersiella tjänster4
915.067M1.64-2.45%1.363KElektronisk teknik4
2.640B4.18-3.73%171.044KElektronisk teknik5
3.625B1.040.38%51.116KElektronisk teknik2
3.624B3.97-2.52%3.308KIcke-energimineraler1
263.532B3.62-1.43%34.965KProcessindustrier4
38.855B-0.12%1.036KIndustriella tjänster4
2.599B2.33-0.40%55.886KTekniska tjänster5
10.784B6.27-0.39%1Detaljhandel1
27.423B1.590.24%253.039KVerktyg6
644.179B2.73-1.23%669.894KProducenttillverkning19
49.617B0.38-1.46%638.981KElektronisk teknik6
332.244B0.97-2.03%1.835MElektronisk teknik21
91.020B1.43-2.44%286.011KElektronisk teknik13
7.572B0.14-1.73%53.234KDistributionstjänster7
669.458M6.66-8.99%6.842KDetaljhandel2
302.246B1.90-1.49%1.433MKonsumentvaror7
283.145B4.20-1.54%412.974KIndustriella tjänster32
110.800M0.06%166.693KIndustriella tjänster2
9.267B4.81-1.19%220.699KFinans6
773.212B1.60-1.92%396.582KFinans57
61.308B2.770.07%262.345KDetaljhandel2
952.677M7.11-2.01%10.661KIcke hållbara konsumentprodukter2
220.974B4.29-1.21%946Icke hållbara konsumentprodukter8
129.065B3.16-1.38%147.064KIcke hållbara konsumentprodukter7
7.794B5.91-0.96%120.836KIcke-energimineraler3
9.510B4.42-2.28%61.686KKonsumentvaror4
7.787B8.50-2.26%232.984KDetaljhandel2
4.865B11.371.76%1.186KKonsumentvaror4
4.422B-2.21%793.557KHälsotjänster3
16.302B1.44-2.01%273.021KKonsumentservice3
374.014B2.63-1.88%516.697KIcke hållbara konsumentprodukter6
742.090M-1.70%21.533KProducenttillverkning2
1955.676B1.48-0.94%2.132MProducenttillverkning34
1.531B-1.56%526.150KProcessindustrier4
97.439B3.11-1.19%67.330KTekniska tjänster30
18.839M0.88%24.971KFinans2
1477.589B2.73-1.62%65.893KEnergimineraler12
6.820B0.98-2.17%10.150KDetaljhandel15
147.381B1.69-3.08%231.461KTekniska tjänster25
45.547B4.29-1.96%375.545KFinans6
1520.762B1.87-1.90%1.697MFinans18
14.053B1.83-1.72%78.922KDiverse3
1860.543B5.31-1.66%2.252MFinans9
392.673B7.96-1.01%3.714MKommunikationer7
200.744B6.102.64%28.139KTransporter22
38.465M5.08%297.027KKonsumentservice2
14.605B2.14-2.49%709.437KDistributionstjänster5
199.107B1.19-4.66%539.737KHälsoteknik83
41.444B1.32-5.75%157.408KHälsotjänster6
291.787B3.33-0.19%740.831KProducenttillverkning11
183.942B3.96-2.41%831.252KKommersiella tjänster52
61.470B0.88-2.37%1.111KProducenttillverkning4
293.150B1.67-3.01%1.543MKonsumentvaror8
8.497B-0.93%107.008KKonsumentservice7
54.946B4.95-0.70%8.706KFinans4
253.443M6.67-1.67%4.598KProducenttillverkning1
12.360B10.232.01%18Industriella tjänster1
123.920B1.28-3.16%68.232KEnergimineraler10
89.250B1.25-2.24%3.158KIndustriella tjänster9
9.799B2.28-0.66%179.549KKonsumentservice8
2.247B8983.33%58.847KKonsumentvaror1
55.502B3.88-1.54%676.418KIcke-energimineraler12
2.401B-1.10%949Transporter1
330.670B0.12-1.19%2.102MTekniska tjänster128
2.202B7.480.35%8.108KKommersiella tjänster7
1.133B-0.75%169.483KHälsoteknik2
5353.806B2.57-0.80%132.932KHälsoteknik76
10.412B0.78-1.82%102.394KHälsoteknik9
47.296B1.97-1.69%30.056KIcke-energimineraler12
101.327B3.990.57%159Finans1
3.940B0.12-2.84%237.545KKonsumentservice3
396.169B2.07-1.54%321.193KProcessindustrier11
930.485B3.54-0.58%2.462MFinans80
26.090B1.90-0.12%85.959KKonsumentvaror6
4.704B0.46-0.93%2.571KFinans2
31.469B5.12-1.32%364Finans1
42.248B-1.46%368.039KElektronisk teknik16
27.698B4.73-2.13%152.853KDetaljhandel11
465.521M2.64-0.73%3.243KKommunikationer3
136.123B8.080.95%2.563MIcke-energimineraler6
778.212B2.74-1.35%2.257MElektronisk teknik18
27.022B7.40-1.08%28.756KProcessindustrier4
172.811B1.64-0.09%925.823KIcke hållbara konsumentprodukter2
98.431B3.57-2.02%628.063KKonsumentvaror3
1532.831B4.30-0.54%1.431MProducenttillverkning19
117.332B1.26-1.61%298.377KDistributionstjänster17
24.908B-2.55%570.190KKommunikationer2
Ladda fler