Om

Stockholmsbörsen, officiellt kallad Nasdaq Stockholm, är Sveriges största börs. Det grundades 1863 och förvärvades av terminsbörsen OM 1998, som fusionerades med Helsingforsbörsen 2003 för att bilda OMX. OMX förvärvades därefter av Nasdaq 2008. Det är en av åtta börser som tillhör Nasdaq Nordic som är ett dotterbolag till Nasdaq som driver börser i flera nordiska och baltiska länder och ger tillgång till 80% av de nordiska och baltiska värdepapperen marknadsförda. Stockholmsbörsen har huvudkontor i Stockholm, Sveriges huvudstad och mest folktäta stad. Det listar 310 företag med en marknadsandel på 1,3 miljarder dollar. börsen innehåller också obligationer och derivat.

Bland listorna är välkända och aktivt handlade bolag som Volvokoncernen, Nordea, Ericsson, Hennes & Mauritz och Electrolux. Börsen hanterar OMX Stockholm 30 Index, ett marknadsviktat prisindex som spårar resultatet för de 30 mest omsatta aktierna. Den ses allmänt som referensindex för den svenska aktiemarknaden. Beståndsdelarna screenas för behörighet och ses över årligen. Börsen har också ett helt aktieindex, flera index som återspeglar prestanda för olika branscher och industrier, samt en stor cap, mid cap och small cap index.