Sector and Industry

Aktiemarknadssektorer ‒ Taiwan

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster595.986B TWD2.81%−0.97%7.161M448
Kommunikationer1.564T TWD4.00%−0.80%13.535M36
Konsumentvaror1.653T TWD3.01%−0.31%4.436M8114
Icke hållbara konsumentprodukter1.034T TWD5.22%−0.10%1.212M757
Konsumentservice300.454B TWD2.10%−0.76%312.087K773
Distributionstjänster1.299T TWD2.78%−0.57%3.393M475
Elektronisk teknik38.804T TWD2.62%−0.55%23.688M9709
Energimineraler695.253B TWD1.52%−0.83%2.296M34
Finans7.398T TWD2.18%+0.16%14.89M13102
Hälsotjänster37.033B TWD1.69%−0.68%1.056M29
Hälsoteknik1.26T TWD1.17%−0.34%2.051M5169
Industriella tjänster543.355B TWD3.78%+0.69%5.335M256
Diverse15.379B TWD0.00%+0.48%190.218K1237
Icke-energimineraler1.437T TWD3.63%−0.59%11.221M564
Processindustrier3.229T TWD3.48%−0.42%4.679M8175
Producenttillverkning3.461T TWD2.73%−0.87%5.471M9314
Detaljhandel1.042T TWD3.68%−0.71%3.093M930
Tekniska tjänster957.677B TWD2.42%−1.57%2.524M4101
Transporter1.5T TWD17.38%−0.74%13.308M536
Verktyg206.315B TWD1.48%+0.54%2.046M418